Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

Zdalne nauczanie 7 – 11 XII 2020

 

Klasa VII a

 

Język polski

7.12.2020r.

Temat: „Wśród przeciwności losu. Dzieje Skawińskiego.

9.12.2020r.

Temat: Na wyspie szczęśliwej. Pobyt Skawińskiego w latarni.

10.12.2020r.

Temat: Ojczyzna w książce zamknięta. Przebudzenie Skawińskiego.

11.12.2020r.

Temat: „ Latarnik” – arcydzieło kompozycji.

 

Język angielski

data: 07.12.20r.

Temat:  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – przypomnienie wiadomości.

data: 10.12.20r.

Temat:  Określenia ilości typu a, an, some, any, much, many, a lot/lots (of).

data: 11.12.20r.

Temat:  Określenia ilości typu a, an, some, any, much, many, a lot/lots (of) – ćwiczenia.

 

Język niemiecki

Data : 8.12.2020.

Temat: Meine Familie ist ok.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 36, Zeszyt ćwiczeń zad. 1,2,3 str. 40

Data : 10.12.2020.

Temat: Wie ist Olivers Familie?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 37, Zeszyt ćwiczeń zad. 4,6,7str. 40,41

 

Historia

07.12.2020 r.

Temat:  Tajemnice sprzed wieków – Kim byli impresjoniści? (podręcznik str.92 -93)

Lekcja na Microsoft Teams.

10.12.2020 r.

Temat: Europa i świat po Wiośnie Ludów - powtórzenie. (podręcznik str. 96-98).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

07.12.2020

Temat: Przystawanie trójkątów - zadania.

Podręcznik zad.1-4 strona117.  Lekcje na Microsoft Teams.

08.12.2020

Temat: Czworokąty - rodzaje, własności.

Podręcznik strona 119-120, zadania 1-4 strona 121. Lekcje na Microsoft Teams.

09,10.12.2020

Temat: Czworokąty - zadania.

Podręcznik - zadania 5-13 strona 121-123. Lekcje na Microsoft Teams.

11.12.2020

Temat: Wielokąty foremne.

Podręcznik strona 124-126. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Geografia

08.12.2020

Temat: Rozmieszczenie ludności

Podręcznik str. 100 - 101

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Gęstość zaludnienia Polski

2. Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w kraju

3. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

10.12.2020

Temat: Migracje w Polsce

Podręcznik str. 102 - 105

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne

2. Kierunki migracji z kraju i do Polski

3. Przyczyny  i skutki migracji Polaków

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

08.12.2020r.

Temat: Układ limfatyczny.

Temat z podręcznika str. 101-102.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 102

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3 do tego tematu lekcji str. 53.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/budowa-ukladu-odpornosciowego/DJXbX9KxW

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

09.12.2020r.

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 103-107

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 107 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 56 ostatnią kropkę „●”  jako kolejny punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 54-56.

Przygotowujemy się do krótkiego sprawdzianu – z  układu limfatycznego i odpornościowego.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

07.12.2020r.

Temat: Budowa atomu – ćwiczenia.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=LYuUDhX56jk

Temat w podręczniku str. 84 – 90

Analizujemy podane przykłady z podręcznika str. 89.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 2, zad 3, zad 4, zad 6  str.90

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 49 – 51.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

08.12.2020r.

Temat: Izotopy.

Temat w podręczniku str. 91 - 94

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów z podręcznika:

1. Definicja izotopu - str 91.

2. Rodzaje izotopów wodoru – tabelka str. 91

3. Rodzaje izotopów – str. 92

4, Jednostka masy atomowej – str.92

5. Średnia masa atomowa – str.92

6. Zastosowanie izotopów – str.93

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 52 – 54.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 7.12.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości o właściwościach i budowie materii.

Proszę zapoznać się z treścią Powtórzenie str. 83. Następnie rozwiązać  Test 1 str. 84.

Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

Data  9.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – właściwości i budowa materii.

 

Informatyka

08.12.2020

Temat: Opracowywanie tekstu.

Podręcznik strona 79-87, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

11.12.2020

Temat: Dekoracje świąteczne – plakat reklamowy.

(notatka w zeszycie)

  1. Plakat – dzieło grafiki użytkowej, zwykle w formie przedstawienia składającego się z obrazów i napisów zaprezentowanych na arkuszu papieru. Prace tego rodzaju pełnią funkcje informacyjne i reklamowe. Twórcy plakatów posługują się prostymi kształtami oraz żywą kolorystyką, aby zachęcić widza na przykład do obejrzenia filmu.

Zadanie do wykonania:

Zaprojektuj i wykonaj w dowolnej technice plastycznej plakat reklamujący kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych wykonanych przez koleżanki i kolegów z Twojej klasy. Ozdób go ciekawymi wzorami.

Termin wykonania: 22.12.2020

 

Muzyka

09.12.2020

Temat: Boże Narodzenie na świecie – bożonarodzeniowe tradycje w Europie i na świecie.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 60.65.

Zadanie do wykonania:

Na podstawie tekstów i ilustracji w podręczniku ze str. 64-65, zapisz w zeszycie (lub pliku tekstowym) informację o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych w pięciu wybranych krajach Europy i świata.

Termin wykonania: 22.12.2020

 

Wdż  

09.12.2020r.

Temat:Czas oczekiwania.

Polecam film:

„Człowiek od poczęcia”

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA

Życzę miłego oglądania. 

 

Religia

09.12.20r środa

Temat nr  22  zeszyt ćwiczeń strona 46/47        -katechizm strona 52/53

Temat : Prorocy w zbawczym planie Boga.

Ćw.1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2-na podstawie fragmentów Pisma Świętego -katechizm str. 52 , napisz krótkie informacje o prorokach.

Ćw. 3- prorok mówił w imieniu Boga. Korzystając z podręcznika  i zdobytych wiadomości, napisz jakie z zadania miał prorok

Ćw.4-korzystając z tekstu KKK katechizm str.53, napisz, w jaki sposób Bóg przygotował ludzi na spotkanie ze  swoim Synem -Jezusem Chrystusem.

Ćw.5-Bóg wzywa nas, aby nasze życie było świadectwem dla innych. Ułóż hasło zachęcające człowieka, aby  był świadkiem Chrystusa

Do zapamiętania  – książka strona 52

-PROROK

11.12.20r piątek

Temat nr  23 i 24  zeszyt ćwiczeń strona 48/49  ; 50/51     -katechizm strona 54/55 ;

Temat : Bóg przez Jeremiasza wzywa do nawrócenia.

            Naród wybrany w niewoli babilońskiej.

KATECHEZA 23

Ćw.1- odszukaj w Piśmie Świętym fragment i zapisz jego treść w ramce-katechizm str 54

Ćw.2- na podstawie tekstu Pisma Świętego odpowiedz na pytania -katechizm str 54

Ćw. 3-przepisz z podręcznika tekst z KKK 1430 i podkreśl, co jest istotnym celem nawrócenia-katechizm str. 55

Ćw.4-na podstawie tekstu KKK 1431 , napisz czym jest pokuta wewnętrzna- katechizm str. 54

KATECHEZA 24

Tylko :

Ćw.1- wpisz określenia ze słowem ,,niewola”

Ćw.2-NIE

Ćw.3- na podstawie nauczania Papieża Benedykta XVI , napisz , czego potrzebuje ludzkość , aby móc  doświadczyć autentycznej miłości-katechizm str 57

Ćw.4-uzupełnij tabelę.

Ćw.5- ZMIENIAMY -zrobimy teams