Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

Zdalne nauczanie 7 – 11 XII 2020

 

Klasa IVa

Język polski

7.12.2020r.

TematJaką cechę ośmiesza poeta? - Jan Brzechwa, Samochwała.

Uzupełniamy kartę pracy „Szachownica wartości”. Odczytujemy utwór Jana Brzechwy Samochwała .  Określamy nastrój wiersza. Wymieniamy umiejętności popisującej się dziewczynki oraz wyrażamy opinie o przechwalaniu się. Wykonujemy dwa bądź trzy wybrane polecenia w zeszycie.

8 - 9.12.2020r.                                                                                                     

TematJak się odmienia czasownik w czasie przeszłym i przyszłym?

Korzystamy z podręcznika str. 112- 113. Czytamy i zapamiętujemy informacje o odmianie czasownika. Wykonujemy wybrane polecenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

10.12.2020r.

Temat:  Dobry sposób na przezwiska - Krystyna Pokorska, Ewka-Marchewka.

Wykonujemy ćwiczenie wstępne ze str. 121. Poznajemy treść utworu Ewka-Marchewka.

Czytamy nowe wiadomości oraz ciekawostkę ze str. 122. Wykonujemy wybrane polecenia do tekstu.

11.12.2020r.

TematJak korzystać ze słownika wyrazów bliskoznacznych?

Korzystamy z podręcznika str. 123-124. Zapoznajemy się z informacjami i wykonujemy wybrane ćwiczenia.

 

Język angielski

 08.12.2020

Temat: Extra ordinary abilities – ćwiczenia w czytaniu.

Pracujemy z podręcznikiem na stronie 34.

Przepisz , przetłumacz i naucz się Check these words.  Tłumaczenie znajdziesz na stronie 117.

amazing, balance, spin, medals, world record, ability, spoon, frame, legs.

Wykonaj ćwiczenia 1-3/34 nagranie nr 37 w plikach u dołu strony.

at the same time – w tym samym czasie

special – specjalny

Praca domowa ćw. 3 strona 25 w zeszycie ćwiczeń.

09.12.2020

Temat: Umiejętności – słownictwo. Ćwiczenia w słuchaniu i pisaniu.

Lekcja na MS Teams.

11.12.2020

Temat: Czasownik CAN – twierdzenia, pytania i przeczenia.

Lekcja na MS Teams.

 

Język niemiecki

Data : 7.12.2020.

Temat: Wer ist das?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 39,40  zad. 12,13, zeszyt ćwiczeń zad 15,19 str.19,20

Data : 11.12.2020.

Temat: Wie ist deine Mutter?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 39,40 zad 14,15. Zeszyt ćwiczeń zad. 17,18 str. 19,20

 

Historia

09. 12. 2020 r.

Temat:  XVII  wiek – stulecie wojen. (podręcznik 80-84).

Microsoft Teams.

10. 12. 2020 r.

Temat:  Czasy stanisławowskie.( podręcznik 85 - 88).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

08.12.2020

Temat: Kalendarz – zadania.

Lekcja na Teams.

Zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

09.12.2020

Temat: Godziny na zegarach.

Lekcja na Teams.

Posługiwanie się zegarami wskazówkowymi i elektronicznymi.

Zależności między jednostkami czasu.

Zapisywanie godzin.

10.12.2020

Temat: Zegar – zadania.

Lekcja na Teams.

Obliczanie upływu czasu.

11.12. 2020

Temat: Utrwalanie wiadomości.

Lekcja na Teams.

 

Przyroda

10.12.2020

Temat: Jakie układy narządów umożliwiają organizmowi ruch ?

Podręcznik str. 79-82

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Budowa układu ruchu.

2. Elementy szkieletu człowieka.

3. Połączenia kości.

4. Rola szkieletu dla organizmu.

5. Higiena układu ruchu.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/50 , ćw.2/51 , ćw.3/51

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

11.12.2020

Temat: Jak organizm odbiera informacje z otoczenia ? Narząd wzroku

Podręcznik str. 83-85

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Budowa układu nerwowego.

2. Rola narządów zmysłów.

3. Oko narządem wzroku

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/52 , ćw.4/53

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Technika

07.12.2020

Temat: Znaki pionowe. Znaki ostrzegawcze.

Lekcja na Teams.

Notatka:

1. Znaki drogowe pionowe.

a) ostrzegawcze,

b) zakazu,

c) nakazu,

d) informacyjne

e) dodatkowe,

f) tabliczki d znaków drogowych.

2. Kształt znaków ostrzegawczych.

3. Co mówią nam znaki ostrzegawcze?

                          

Informatyka       

08.12.2020r.

Temat: Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie.

 Lekcja na Teams.

 Przeczytaj temat w podręczniku str. 47- 50 (temat 4- punkt 5).

 

Muzyka

10.12.2020

Temat: Świąteczne tradycje w naszych domach.

Podręcznik str. 57-58.

(notatka w zeszycie)

  1. Podczas świąt śpiewamy kolędy, czyli pieśni religijne opowiadające o narodzeniu Jezusa.
  2. Tradycja świątecznego kolędowania sięga odległych czasów. Pierwsze polskie pieśni bożonarodzeniowe pochodzą z XV stulecia. Niektóre z nich są wykonywane do dziś.

Zadanie do wykonania:

Posłuchaj kilkakrotnie kolędę pt. „Lulajże Jezuniu”, utrwalając tekst i melodię. Na kartce z bloku rysunkowego narysuj ilustrację do kolędy „Lulajże Jezuniu” w dowolnej technice plastycznej.

Termin wykonania: 18.12.2020

 

Plastyka

09.12.2020

Temat: Kartka na Boże Narodzenie – praca plastyczna w dowolnej technice.

(Kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej)

Zadanie do wykonania: Wykonaj kartkę świąteczną, którą wyślesz do rodziny lub znajomych. Możesz na niej przedstawić choinkę, Twoją rodzinę przy kolacji wigilijnej, wymarzony prezent lub inne elementy kojarzące się z Bożym Narodzeniem. Kartkę możesz zgiąć na pół i ułożyć pionowo lub poziomo. Pamiętaj o napisaniu życzeń do adresatów.

(Opis zadania znajduje się w podręczniku str.60, można wykonać 2 prace)

Co będzie potrzebne?

Kartki z bloku technicznego – białe i kolorowe, papier ozdobny, papier kolorowy, kredki, flamastry, farby, klej, nożyczki i inne ozdobne materiały.

Termin wykonania : 18.12.2020

 

Religia

08.12.20r wtorek

Katecheza nr 29  zeszyt ćwiczeń strona 62/63   - katechizm strona 68/69

Temat: Świadectwo wiary-św. Szczepan -pierwszy męczennik.

Ćw.1-odczytaj hasło, omijając co drugą literę i uzupełnij zdanie.

Przeczytajcie fragment BÓG MÓWI – katechizm str. 68/69

Ćw.2 – zaznacz prawidłową odpowiedź.

Ćw.3 –Szczepan modlił się do Boga w chwili śmierci. Połącz strzałkami odpowiednie wyrazy.

Ćw.4-napisz co możemy czynić, aby umacniać wiarę.

Ćw.5- ułóż modlitwę, w której poprosisz Pana Jezusa o umocnienie swojej wiary.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem pt. ,, Wy jesteście na ziemi światłem mym” katechizm str. 72

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 68

-ŚWIADEK

-MĘCZENNIK ZA WIARĘ

11.12.20r piątek

Katecheza nr 31  zeszyt ćwiczeń strona 66/67   - katechizm strona 72/73

Temat: Wiarą odpowiadamy na miłość Boga

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 73

Ćw.1-uzupełnij uzupełnij słowa Pisma Świętego-katechizm str.72

Ćw.2 – dokończ zdanie.

Ćw.3 – narysuj symbole sakramentów świętych.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 72

-POSŁUSZEŃSTWO

 

Pliki do pobrania