Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

Zdalne nauczanie 7 – 11 XII 2020

Klasa Va

Język polski

7-8.12.2020r.

Temat:  W świecie bogów, herosów i ludzi. Charakterystyka postaci.

Poznajemy mit o Heraklesie – podręcznik str. 152-159. Wykonujemy polecenia 1 i 4 str159. Korzystamy z rad dla piszących charakterystykę postaci i przedstawiamy postać.

9.12.2020r.

Temat:  W labiryncie mitu - Jan Parandowski, Tezeusz.

Czytamy mit o Tezeuszu – podręcznik str. 162 – 164.  Porządkujemy informacje o bohaterach oraz wydarzenia. Czytamy nową informację. Wykonujemy w zeszycie ćw. 5 i 12.   

10.12.2020r.

Temat:  Kto rąbka tajemnicy uchylił? Przydawka.

Korzystamy z podręcznika do nauki o języku str. 108-111. Czytamy informacje z Zapamiętaj! str. 109.  Wykonujemy wybrane polecenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

11.12.2020r.

Temat:  Nie udawaj Greka. Dopełnienie.

Korzystamy z podręcznika do  nauki o języku str. 112-114. Czytamy informacje z Zapamiętaj! str. 113. Wykonujemy wybrane ćwiczenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.                                                                                                                                                                                                                                   

 

Język angielski

 07.12.2020

Temat: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. A/an/some/any pytania i odpowiedzi na temat jedzenia.

W celu przypomnienia i utrwalenia słownictwa ćwiczymy on-line, jeśli ktoś  ma konto. https://quizlet.com/336050336/starland-1-unit-8-flash-cards/
https://quizlet.com/165845624/starland-1-module-8-food-flash-cards/

Przeczytaj drugą ramkę ze strony 60 w zeszycie ćwiczeń.

Zapisz notatkę do zeszytu:

Określników some i any używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi (tea, sugar) i policzalnymi w liczbie mnogiej (lemons, hot dogs).

We must buy some orange juice and some apples – Musimy kupić sok pomarańczowy i jabłka.

Some – używamy przeważnie w zdaniach oznajmujących.

They need some flour and some eggs for the cake. – Oni potrzebują mąki i jajek do ciasta.

Określnika some używamy jeszcze kiedy coś proponujemy lub o coś prosimy.

Would you like some tea? Chciałbyś herbatę?
Can I have some chocolate? Czy mogę prosić czekoladę?

Any używamy w pytaniach i przeczeniach.

Has he got any peas? Czy on ma (jakiś) zielony groszek?

We haven’t got any cheese. – Nie mamy (żadnego) sera.

Pracujemy w podręczniku, strona 96.

Countable – policzalne
Uncountable – niepoliczalne

Ćw. 2/96 – przeczytaj ramkę .

Ćw. 3/96 – Zapisujemy do zeszytu tylko wyrazy wstawione w luki.

Praca domowa: Zeszyt ćwiczeń: 2,4 str. 62

08.12.2020

Temat:  Blue Lagoon – reklama radiowa. Ćwiczenia w słuchaniu.

Zaczynamy od pracy w podręczniku: strona 99.

Ćw. 4. How often do you…. – Jak często ty…….
1 eat out - jeść na mieście, jeść poza domem

2 homemade - domowej roboty, domowy

3 junk food - niezdrowe jedzenie, śmieciowe jedzenie

4 fizzy drinks – napoje gazowane

5 water - woda

6 order take-away – zamawiać na wynos

7 seafood -owoce morza (np. krewetki, małże)      lobster - homar

8 fruit - owoc

Powyższe wyrażenia zapisz w zeszycie.

Dodatkowo ułóż 3 pełne zdania z podanymi wyrażeniami. Np.

I never eat seafood like lobster.

I drink fizzy drinks every day.

Ćw. 5 /99

Wysłuchaj nagrania i uzupełnij luki. Nagranie nr 37 na dole strony w plikach

Przeczytaj żart. Zapisz i naucz się słów:

spoon – łyżka
knife – nóż
fork - widelec

11.12.2020

Temat: How much, how many, a lot of – wskazywanie ilości.

Lekcja na MS Teams.

Zacznij od przeczytania pierwszej ramki w zeszycie ćwiczeń  na stronie 61.
Przeczytaj ramkę z podręcznika (ćw. 4 str.96) i zapisz do zeszytu jej dolną część. Mianowicie:

how many  (ile?) / many (dużo, wiele) /not many (niedużo)
używamy z rzeczownikami policzalnymi


how much  (ile?) / much (dużo, wiele) / not much (trochę, niedużo)
używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi


a lot of (dużo) używamy z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

 

ćw. 5 strona 97 w podręczniku. Wstaw podane w poleceniu wyrazy, ale zwracaj uwagę na to czy jest to rzeczownik policzalny czy niepoliczalny.

Praca domowa: w zeszycie ćwiczeń ćw. 5 i 6 str. 63
notepads – bloki biurowe

 

Język niemiecki

Data : 9.12.2020.

Temat: Ich stehe um 7 Uhr auf.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń zad. 18,19,20 str.10-12

Data: 11.12.2020

Temat: Ein ganz normaler Tag.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 17, zeszyt ćwiczeń zad 22,23 str. 13

 

Historia

08.12.2020 r.

Temat: Tajemnice sprzed wieków – Bursztynowy szlak. (podręcznik str. 100- 101)

Lekcja na Microsoft Teams.

10.12. 2020r.

Temat: Starożytny Rzym – powtórzenie. (podręcznik str.102).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 8.12.2020

Temat:  Porównywanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 7, 8 str. 129.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 3, 4 str. 87. 

Data  9.12.2020

Temat:  Przedstawienie ułamków na osi liczbowej.

Zadania będą udostępnione na platformie.

Data  10.12.2020

Temat: Zastosowanie porównywania ułamków do rozwiązywania zadań tekstowych.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 10, 11, 12 str. 129.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 5, 6  str. 88. 

Data 11.12.2020

Temat: Liczby mieszane.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=D_jXNwkXcGg

Zadania będą udostępnione na platformie.

 

Geografia

10.12.2020

11.12.2020

Temat: Pogoda i klimat (2 godziny lekcyjne)

Podręcznik str.102 - 107

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Pojęcia: pogoda, klimat

2. Składniki pogody

3.Klimatogram i jego elementy

4. Analizujemy klimatogramy

5. Obliczamy średnią temperaturę powietrza, amplitudę temperatur, roczna sumę opadów

6. Zróżnicowanie temperatury powietrza i opadów na Ziemi.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Poniżej adresy filmów do lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=zPS_AVbCiKk

https://www.youtube.com/watch?v=P2caRrrz_1g

https://www.youtube.com/watch?v=w9t92-W5A6s

 

Biologia

07.12.2020r.

Temat: Cudzożywność.

Temat lekcji w podręczniku str. 44 – 48.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 48

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6,7,8 do tego tematu lekcji str. 32 – 35.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

10.12.2020

Temat: Podsumowanie wiadomości.

Lekcja na Teams.

Króciutki teścik na Quizizz. 

 

Informatyka       

09.12.2020r.

Temat: Dołączamy do listów elektronicznych załączniki, korzystamy z książki adresowej.

Lekcja na Teams.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 60- 64 ( temat 5- punkty: 4, 5, 6).

 

Muzyka

7.12.2020

Temat: Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.

Podr. str. 62-65.

(notatka w zeszycie)

  1.  Kolęda – pieśń religijna o narodzeniu Jezusa. Słowo „kolęda” pochodzi od łacińskiego wyrazu „calendae”, oznaczającego „pierwszy dzień tygodnia”. Starożytni Rzymianie – a później także Słowianie- określali w ten sposób pierwszy dzień roku oraz noworoczny upominek. Z czasem zaczęto nazywać tak obrzędy związane ze składaniem życzeń i towarzyszące im pieśni.
  2. Pastorałka – pieśń pasterska o wesołym charakterze poruszająca tematykę związaną z Bożym Narodzeniem.

Zadanie:

Zapisz w zeszycie tekst trzech zwrotek kolędy pt.”Przybieżeli do Betlejem”. Posłuchaj kolędy kilkakrotnie utrwalając tekst i melodię.

Narysuj na kartce z bloku rysunkowego ilustrację do kolędy „Przybieżeli do Betlejem”. (zastosuj dowolną technikę plastyczną)

Termin wykonania: 18.12.2020

 

Plastyka

9.12.2020

Temat: Kompozycja. Rodzaje kompozycji.

Podr. str. 44-45.

(notatka w zeszycie)

  1. Kompozycja – to układ elementów plastycznych na płaszczyźnie lub w przestrzeni.
  2. W rysunku, malarstwie i grafice kompozycja to płaski układ linii, plam, kształtów, stref oświetlonych i zacienionych. Na wygląd kompozycji wpływają także barwy, faktury oraz proporcje i kontrasty.
  3. W rzeźbie i architekturze artyści komponują trójwymiarowe formy, czyli bryły.
  4. Ze względu na różne układy elementów wyróżniamy kilka rodzajów kompozycji: centralną, symetryczną, asymetryczną, otwartą, zamkniętą, statyczną, dynamiczną, rytmiczną.

Zadanie do wykonania:

Kontynuacja zadania z lekcji poprzedniej:

Wykonaj dekorację bożonarodzeniową w dowolnej formie: stroik, kartka świąteczna, dekoracje przestrzenne(trójwymiarowe) stojące lub wiszące. Wykorzystaj różnorodne materiały plastyczne.

Termin wykonania: 18.12.2020

 

Religia

08.12.20r wtorek

Katecheza nr 23  zeszyt ćwiczeń strona 48/49   - katechizm strona 58/59

Temat: Bóg powołuje Mojżesza.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 58

Ćw. 1- napisz skojarzenia do słowa ,,Powołanie”

Ćw.2-znajdź i zamaluj kolorem czerwonym ukryte imię Boga i zapamiętaj je.

Ćw.3- napisz co oznacza imię Boga.

Ćw..4- jesteśmy wezwani do współdziałania z Bogiem w dziele zbawienia innych ludzi . Dokończ zdanie.

Ćw.5-w formie plakatu zilustruj powołanie Mojżesza.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Chwalę ciebie Panie i uwielbiam” katechizm str. 58

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 54

-MOJŻESZ

10.12.20r czwartek

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 56/57

Katecheza nr 24 zeszyt ćwiczeń strona 50/51    - katechizm strona 60/61

Temat: Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 60/61 dalsze dzieje Mojżesza i narodu wybranego.

Ćw. 1- dzień, w którym Izraelici spożyli posiłek przed wyjściem z Egiptu miał szczególny. Uzupełnij tekst Pisma Świętego.

Ćw.2- napisz, w jaki sposób Bóg uchronił Izraelitów przed dziesiąta plagą.

Ćw.3-odczytaj co drugą literę, a dowiesz się , co oznacza słowo ,,Pascha”

Ćw.4-uzupełnij zdania.

Ćw.5- Baranek Paschalny jest figura Pana Jezusa. Uzupełnij tabelę.

Ćw.6- NIE

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Oto jest Baranek Boży” katechizm str. 60

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 60

-BARANEK BOŻY