Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

07-11.12

Zdalne nauczanie 7 – 11 XII 2020

 

 

Klasa VII b

 

Język polski

7 XII Temat:  Siła przekonywania – reklama.

 1. Zapoznanie z informacjami ze str. 114 – 115, zapisanie notatki.
 2. Pisemnie ćw. 3, 6, 8 str. 114 – 115.

 8 XII Temat: W poszukiwaniu autorytetu – sprawdź się.

Praca samodzielna – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.                                          

   Pisemnie 10  wybranych ćwiczeń.

9 XII Temat:  Zaczęło się od jabłka – Stary Testament – „Wygnanie z Raju”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 122 – 124.
 2. Pisemnie ćw. 7, 10.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 64 – 66.
 4. Dla chętnych ćw. 13, 14 str. 126.

10 XII Temat: Spotkania ze sztuką, opis obrazu.

 1. Zapoznaj się z informacjami ze str. 127.
 2. Przyjrzyj się uważnie obrazowi „Wygnanie z Raju” i odpowiedz ustnie na pytania 1 -8 str. 129.
 3. Przeczytaj rady dla piszących – opis obrazu i wykonaj pisemnie ćw. 9.

11 XII , 14 XII Temat: Tam, gdzie kara depcze winie po piętach – A. Mickiewicz „Świtezianka”.

 1. Wysłuchaj tekstu:

https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DnTRozHHU

i wykonaj pisemnie ćw. 3, 4, 7, 16 ( ze strony epodreczniki )

 1. Cechy ballady – przepisz ze str. 137.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 67 – 68.

 

Język angielski

data: 07.12.20r.

Temat:  Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – przypomnienie wiadomości.

data: 08.12.20r.

Temat:  Określenia ilości typu a, an, some, any, much, many, a lot/lots (of)

data: 10.12.20r.

Temat:  Określenia ilości typu a, an, some, any, much, many, a lot/lots (of) – ćwiczenia.

 

Język niemiecki

Data : 9.12.2020.

Temat: Meine Familie ist ok.

Lekcja na Teams.

Podr. str. 36, Zeszyt ćwiczeń zad.1,2,3 str. 40

Data : 11.12.2020.

Temat: Wie ist Olivers Familie?

Lekcja na Teams.

Podr. str. 37, Zeszyt ćwiczeń zad. 4,6,7 str. 40,41

 

Historia

09.12.2020 r.

Temat:  Tajemnice sprzed wieków – Kim byli impresjoniści? (podręcznik str.92 -93)

Lekcja na Microsoft Teams.

10.12.2020 r.

Temat: Europa i świat po Wiośnie Ludów - powtórzenie. (podręcznik str. 96-98).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

07.12.2020r.

Temat: Pola wielokątów.

Lekcja na Teams.

08.12.2020r.

Temat: Obliczanie pól wielokątów.

Lekcja na Teams.

09.12.2020r.

Temat: Obliczanie pól wielokątów- zadania tekstowe.

Lekcja na Teams.

10.12.2020r.

Temat: Pola wielokątów- rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Teams.

11.12.2020r.

Temat: Układ współrzędnych.

Lekcja na Teams.

 

Geografia

07.12.2020

Temat: Struktura płci i wieku

Podręcznik str. 97 – 99

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Piramida płci i wieku

2. Średnia długość trwania życia

3. Starzenie się społeczeństwa Polski

4. Ekonomiczne grupy wieku

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

11.12.2020

Temat: Rozmieszczenie ludności

Podręcznik str. 100 – 101

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Gęstość zaludnienia Polski

2. Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w kraju

3. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

                                                    

Biologia

07.12.2020r.

Temat: Układ limfatyczny.

Temat z podręcznika str. 101-102.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 102

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3 do tego tematu lekcji str. 53.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/budowa-ukladu-odpornosciowego/DJXbX9KxW

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

11.12.2020r.

Temat: Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 103-107

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 107 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 56 ostatnią kropkę „●”  jako kolejny punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 54-56.

Przygotowujemy się do krótkiego sprawdzianu – z  układu limfatycznego i odpornościowego.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

08.12.2020r.

Temat: Budowa atomu – ćwiczenia.

Koniecznie proszę obejrzeć filmy

https://www.youtube.com/watch?v=LYuUDhX56jk

Temat w podręczniku str. 84 – 90

Analizujemy podane przykłady z podręcznika str. 89.

Rozwiązujemy z podręcznika zad 2, zad 3, zad 4, zad 6  str.90

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 49 – 51.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

10.12.2020r.

Temat: Izotopy.

Temat w podręczniku str. 91 - 94

Proszę  napisać notatkę w zeszycie wg podanych punktów z podręcznika:

1. Definicja izotopu - str 91.

2. Rodzaje izotopów wodoru – tabelka str. 91

3. Rodzaje izotopów – str. 92

4, Jednostka masy atomowej – str.92

5. Średnia masa atomowa – str.92

6. Zastosowanie izotopów – str.93

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 52 – 54.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 7.12.2020

Temat: Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=UROJ3b1YL6o

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 90 - 92. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 92).

Data  8.12.2020

Temat: Siła nacisku na podłoże, ciśnienie – rozwiązywanie zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 1, 2, 3, 5, 6  str. 93. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

11.12.2020

Temat: Opracowywanie tekstu.

Podręcznik strona 79-87, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

09.12.2020

Temat: Dekoracje świąteczne – plakat reklamowy.

(notatka w zeszycie)

 1. Plakat – dzieło grafiki użytkowej, zwykle w formie przedstawienia składającego się z obrazów i napisów zaprezentowanych na arkuszu papieru. Prace tego rodzaju pełnią funkcje informacyjne i reklamowe. Twórcy plakatów posługują się prostymi kształtami oraz żywą kolorystyką, aby zachęcić widza na przykład do obejrzenia filmu.

Zadanie do wykonania:

Zaprojektuj i wykonaj w dowolnej technice plastycznej plakat reklamujący kiermasz ozdób i dekoracji świątecznych wykonanych przez koleżanki i kolegów z Twojej klasy. Ozdób go ciekawymi wzorami.

Termin wykonania: 22.12.2020

 

Muzyka

10.12.2020

Temat: Boże Narodzenie na świecie – bożonarodzeniowe tradycje w Europie i na świecie.

Zapoznaj się z tematem w podręczniku str. 60.65.

Zadanie do wykonania:

Na podstawie tekstów i ilustracji w podręczniku ze str. 64-65, zapisz w zeszycie (lub pliku tekstowym) informację o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych w pięciu wybranych krajach Europy i świata.

Termin wykonania: 22.12.2020

 

Religia

08.12.20r  wtorek

Temat nr  23 i 24  zeszyt ćwiczeń strona 48/49  ; 50/51     -katechizm strona 54/55 ;

Temat : Bóg przez Jeremiasza wzywa do nawrócenia.

            Naród wybrany w niewoli babilońskiej.

KATECHEZA 23

Ćw.1- odszukaj w Piśmie Świętym fragment i zapisz jego treść w ramce-katechizm str 54

Ćw.2- na podstawie tekstu Pisma Świętego odpowiedz na pytania -katechizm str 54

Ćw. 3-przepisz z podręcznika tekst z KKK 1430 i podkreśl, co jest istotnym celem nawrócenia-katechizm str. 55

Ćw.4-na podstawie tekstu KKK 1431 , napisz czym jest pokuta wewnętrzna- katechizm str. 54

KATECHEZA 24

Tylko :

Ćw.1- wpisz określenia ze słowem ,,niewola”

Ćw.2-NIE

Ćw.3- na podstawie nauczania Papieża Benedykta XVI , napisz , czego potrzebuje ludzkość , aby móc             doświadczyć autentycznej miłości-katechizm str 57

Ćw.4-uzupełnij tabelę.

Ćw.5- ZMIENIAMY -zrobimy teams

10.12.20r czwartek

Temat nr  25  zeszyt ćwiczeń strona 52/53        -katechizm strona 58/59

Temat : Sens cierpienia -Hiob

Ćw.1- uzupełnij schemat, pisząc, w czym wyraża się cierpienie fizyczne i psychiczne (duchowe)

Ćw.2-na podstawie tekstu Pisma Świętego zamieszczonego w podręczniku str. 58/59, wypisz jakie             nieszczęścia spotkały Hioba.

Ćw. 3- napisz czego uczy nas postawa Hioba.

Ćw.4-na podstawie tekstu KKK katechizm 1501 str.59 napisz, odpowiedz na pytania.

Ćw.5-ułóż modlitwę za cierpiących.

Do zapamiętania  – książka strona 58

-CIERPIENIE

-HIOB

 

Wdż  

09.12.2020r.

Temat:Czas oczekiwania.

Polecam film:

„Człowiek od poczęcia”

https://www.youtube.com/watch?v=vxXHiz3RTsA

Życzę miłego oglądania.