Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 8 b

 

Język polski

14-15.12..2020r.

Temat: Wyrazić swoje zdanie -recenzja.

1.Analiza przykładowej recenzji  z podręcznika  ze str. 116- 117.

2. Omówienie cech charakterystycznych recenzji i wskazanie przydatnego słownictwa.

3.Redagowanie krótkiej recenzji.

16.12.2020r.

Temat: Treść i zakres wyrazu.

Korzystamy  z podręcznika str. 124-125 i materiałów załączonych do lekcji.  Zapoznajemy się z nowymi pojęciami. Wykonujemy polecenia.

17.12.2020r

Temat: Rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie

Korzystamy z podręcznika ze str. 126-128.  Zapoznajemy się z nowymi wiadomościami.   Zapisujemy wybrane ćwiczenia w zeszycie.

18.12.2020r.

Temat:  Neologizmy i archaizmy.

Analizujemy informacje z podręcznika ze str. 129. Wykonujemy ćwiczenia utrwalające.

 

Język angielski

data: 14.12.20r.

Temat: Blog Petea o festiwalach.

data: 15.12.20r.

Lekcja nie odbywa się.

data: 16.12.20r.

Temat: Polskie festiwale.

 

Język niemiecki

Data : 17.12.2020.

Temat: Vom Kopf bis Fuß.

Lekcja na Teams.

Podr. Str.34, 35 zad. 5, Zeszyt ćwiczeń str. 34,35

Data : 18.12.2020.

Temat: Es weihnachtet.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

 

Historia

Data: 14.12.2020 klasa VIII B

Temat: Prezentacje referatów uczniów. Rozdział II Polacy i świat podczas II wojny światowej

Proszę o przygotowanie się z tekstu referatów, które zostały zaakceptowane przez nauczyciela. Nauczyciel zada 3-4 pytania z tekstu referatu sprawdzającego wiedzę uczniów. Na lekcji zostaną omówione także wyniki ostatniego testu.

Data: 18.12.2020 klasa VIII B

Temat: Za żelazną kurtyną

Podręcznik strony: 116-120

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie w programie E-Teams.  Na lekcji omawiamy nowy temat o państwach tworzących blok wschodni na czele z ZSRS.

Zapis punktów:

  1. ZSRS po II wojnie światowej.
  2. Powstanie komunistycznej Jugosławii i jej relacje z ZSRS
  3. Kraje demokracji ludowej oraz Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
  4. Śmierć Stalina w 1953 roku i odwilż w państwach bloku wschodniego. Chruszczow na czele ZSRS.
  5. Powstanie Układu Warszawskiego w 1955 roku
  6. Powstanie węgierskie 1956 rok przeciw komunistom i ZSRS
  7. Polityka odprężenia między ZSRS i USA
  8. Powrót Chruszczowa do polityki zastraszania, incydent z samolotem szpiegowskim U 2.

 

Matematyka

14.12.2020r.

Temat: Trójkąty o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600- zadania.

Lekcja na Teams.

15.12.2020r.

Temat: Trójkąty o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600- rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Teams.

16.12.2020r.

Temat: Trójkąty o kątach 900, 450, 450 oraz 900, 300, 600 w zadaniach tekstowych.

Lekcja na Teams.

17.12.2020r.

Temat: Odcinki w układzie współrzędnych.

Lekcja na Teams.

18.12.2020r.

Temat: Układ współrzędnych- rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Teams.

 

Biologia

15.12.2020r.

Temat: : Mechanizmy ewolucji. Pochodzenie człowieka.   

Temat z podręcznika str. 60-63 oraz temat z podręcznika str. 64-72.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 63

oraz z podręcznika z podsumowania pkt 7,8,9,10 str. 74-75

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,8 do  tematu lekcji mechanizmy ewolucji str. 36-39 oraz ćwiczenia 1,2,3,4 do tematu lekcji  pochodzenie człowieka str. 40-41.

Pomocnicze linki do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/mechanizmy-ewolucji-biologicznej/DZX0kkPOz 

https://epodreczniki.pl/a/pochodzenie-i-ewolucja-czlowieka/D19SPNOre

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Chemia

14.12.2020r.

Temat: Reakcje strąceniowe.

Temat w podręczniku str. 80-82

Notatkę do tematu podam na lekcji.

Rozwiązujemy zadanie 1 z podręcznika do tego tematu lekcji str. 82.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/wytracanie-osadow/Dim0QRsQn

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

17.12.2020r.

Temat: Inne reakcje otrzymywania soli.

Temat w podręczniku str. 83- 84.

Notatkę do tematu podam na lekcji.

Rozwiązujemy zadanie 1,2  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 84.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/inne-metody-otrzymywania-soli/D24V7K9By

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

16.12.2020

Temat: Przemysł i usługi w Afryce

Podręcznik str. 77 – 81

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. PKB w krajach Afryki

2. Czynniki wpływające na rozwój gospodarczy państw kontynentu

3. Przemysł w Afryce

4. Cechy gospodarki krajów Afryki

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 17.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – prąd elektryczny.

Data 18.12.2020

Temat:  Bieguny magnetyczne.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=VTNTokzGZF0 

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 120 - 125. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 125).

 

Informatyka

18.12.2020

Temat: Programowanie w języku C++ /sprawdzian/

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Wiedza o społeczeństwie

14.12.2020 r.

Temat: Postawa patriotyczna. (podręcznik str. 104-107).

Lekcja na Microsoft Teams.

15.12.2020 r.

Temat: Mniejszości i migranci. ( podręcznik str.  108-111)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 16.12.2020.

Temat: Urazy kości i stawów.

Lekcja na Teams.