Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 8a

 

Język polski

14-15.12.2020r.

Temat: Wyrazić swoje zdanie -recenzja.

1.Analiza przykładowej recenzji  z podręcznika  ze str. 116- 117.

2. Omówienie cech charakterystycznych recenzji i wskazanie przydatnego słownictwa.

3.Redagowanie krótkiej recenzji.

16.12.2020r.

Temat: Treść i zakres wyrazu.

Korzystamy  z podręcznika str. 124-125 i materiałów załączonych do lekcji.  Zapoznajemy się z nowymi pojęciami. Wykonujemy polecenia.

17.12.2020r

Temat: Rodzaje wyrazów ze względu na znaczenie

Korzystamy z podręcznika ze str. 126-128.  Zapoznajemy się z nowymi wiadomościami.   Zapisujemy wybrane ćwiczenia w zeszycie.

18.12.2020r.

Temat:  Neologizmy i archaizmy.

Analizujemy informacje z podręcznika ze str. 129. Wykonujemy ćwiczenia utrwalające.

 

Język angielski

data: 15.12.20r.

Lekcja nie odbywa się. Nauczyciel nieobecny.

data: 16.12.20r.

Temat:  Szczególne dni w roku.

data: 17.12.20r.

Temat:  Zawstydzające momenty.

 

Język niemiecki

Data : 14.12.2020.

Temat: Vom Kopf bis Fuß.

Lekcja na Teams.

Podr. Str.34, 35 zad. 5, Zeszyt ćwiczeń str. 34,35

Data : 16.12.2020.

Temat: Es weihnachtet.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

 

Historia

Data: 14.12.2020

Temat: Za żelazną kurtyną

Podręcznik strony: 116-120

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie w programie E-Teams.  Na lekcji omawiamy nowy temat o państwach tworzących blok wschodni na czele z ZSRS.

Zapis punktów:

 1. ZSRS po II wojnie światowej.
 2. Powstanie komunistycznej Jugosławii i jej relacje z ZSRS
 3. Kraje demokracji ludowej oraz Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
 4. Śmierć Stalina w 1953 roku i odwilż w państwach bloku wschodniego. Chruszczow na czele ZSRS.
 5. Powstanie Układu Warszawskiego w 1955 roku
 6. Powstanie węgierskie 1956 rok przeciw komunistom i ZSRS
 7. Polityka odprężenia między ZSRS i USA
 8. Powrót Chruszczowa do polityki zastraszania, incydent z samolotem szpiegowskim U 2.

Data: 18.12.2020

Temat: Daleki Wschód po II wojnie światowej

Podręcznik strony: 121-125

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie w programie E-Teams.  Na lekcji omawiamy przebieg wojny domowej w Chinach oraz jej skutki. Mówimy o powstaniu komunistycznych Chin oraz o konflikcie na półwyspie koreańskim.

Zapis punktów:

 1. Wojna domowa w Chinach. Nacjonalistyczny Kuomintang kontra Komunistyczna Partia Chin
 2. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 roku.
 3. Mao Zedong i jego polityka wewnętrzna, komuny ludowe i polityka wielkiego skoku.
 4. Rewolucja kulturalna w Chinach.
 5. Wyspa i państwo Tajwan założone przez Kuomintang i Czang Kaj-Szeka.
 6. Wojna koreańska, udział USA pod flagą ONZ.
 7. Strefa demarkacyjna i powstanie dwu państw koreańskich
 8. Okupacja Japonii przez USA i początki potęgi gospodarczej Japonii.
 9. Klęska Francji w Indochinach. Powstanie niepodległych państw Wietnamu, Laosu i Kambodży.

 

Matematyka

14.12.2020

Temat: Utrwalenie wiadomości.

Podręcznik strona 114-118. Lekcja na Microsoft Teams.

15.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości.

Lekcja na Microsoft Teams.

16, 17.12.2020

Temat: Obliczenia procentowe.

Podręcznik strona 120-124. Lekcja na Microsoft Teams.

18.12.2020

Temat: Omówienie sprawdzianu

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Biologia

18.12.2020r.

Temat: Pochodzenie człowieka.

Temat z podręcznika str. 64-72.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika z podsumowania pkt 7,8,9,10 str. 74-75

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 40-41.

Pomocniczy link do tematu.

https://epodreczniki.pl/a/pochodzenie-i-ewolucja-czlowieka/D19SPNOre

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Microsoft Teams.

 

Chemia 

15.12.2020r.

Temat: Reakcje strąceniowe.

Temat w podręczniku str. 80-82

Notatkę do tematu podam na lekcji.

Rozwiązujemy zadanie 1 z podręcznika do tego tematu lekcji str. 82.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/wytracanie-osadow/Dim0QRsQn

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

18.12.2020r.

Temat: Inne reakcje otrzymywania soli.

Temat w podręczniku str. 83- 84.

Notatkę do tematu podam na lekcji.

Rozwiązujemy zadanie 1,2  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 84.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/inne-metody-otrzymywania-soli/D24V7K9By

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

15.12.2020

Temat: Etiopia – problem głodu i niedożywienia

Podręcznik str. 83 – 89

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie geograficzne Etiopii

2. Pojęcia: niedożywienie, głód, głód utajony

3. Przyczyny głodu w Etiopii

4. Skutki głodu i niedożywienia

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

 Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 14.12.2020

Temat: Sprawdzian wiadomości – prąd elektryczny.

Data 18.12.2020

Temat:  Bieguny magnetyczne.

Proszę zapoznać się z materiałem ze stron:

https://www.youtube.com/watch?v=VTNTokzGZF0 

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 120 - 125. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 125).

 

Informatyka

16.12.2020

Temat: Programowanie w języku C++ /sprawdzian/

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl    

 

Wiedza o społeczeństwie

16.12.2020 r.

Temat: Obywatelstwo i narodowość. ( podręcznik 98-101)

Lekcja na Microsoft Teams.

17.12.2020 r.

Temat: Postawa patriotyczna. (podręcznik str. 104-107).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 15.12.2020.

Temat: Urazy kości i stawów.

Lekcja na Teams.