Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 7c

 

Język polski

14 XII Temat: Architekci słowa – jak są zbudowane wyrazy pochodne?

 1. Zapoznanie z wiadomościami ze str. 108.
 2. Napisz notatkę.
 3. Do wykonania ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 60 – 63.
 4. Warto skorzystać z książki Stacja edukacja str. 18 -19.

15 XII Temat:  Siła przekonywania – reklama.

 1. Zapoznanie z informacjami ze str. 114 – 115, zapisanie notatki.
 2. Pisemnie ćw. 3, 6, 8 str. 114 – 115.

 16 XII Temat: W poszukiwaniu autorytetu – sprawdź się.

Praca samodzielna – ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.                                            

Pisemnie 10  wybranych ćwiczeń str. 116 – 119.

17 XII Temat:  Zaczęło się od jabłka – Stary Testament – „Wygnanie z Raju”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 122 – 124.
 2. Pisemnie ćw. 7, 10.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 64 – 66.
 4. Dla chętnych ćw. 13, 14 str. 126.

18 XII Temat: Spotkania ze sztuką, opis obrazu.

 1. Zapoznaj się z informacjami ze str. 127.
 2. Przyjrzyj się uważnie obrazowi „Wygnanie z Raju” i odpowiedz ustnie na pytania 1 -8 str. 129.
 3. Przeczytaj rady dla piszących – opis obrazu i wykonaj pisemnie ćw. 9.

 

Język angielski

data: 15.12.20r.

Lekcja nie odbywa się.

data: 16.12.20r.

Temat:  Określenia ilości (a) few, (a) little.

data: 18.12.20r.

Lekcja nie odbywa się.

 

Język niemiecki

Data : 15.12.2020.

Temat: Meine Familie.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 35 zad. 5, Zeszyt ćwiczeń zad. 7,8 str. 41

Data : 17.12.2020.

Temat: Es weihnachtet.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

 

Historia

Data: 14.12.2020

Temat: Kultura polska przełomu XIX i XX wieku

Podręcznik strony: 123-127

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji. Osoby, które zgłosiły swoje referaty przedstawiają je w trakcie rozmowy nauczającej

Punkty do zapisania:

 1. Kultura narodowa Polaków
 2. Polski pozytywizm – praca organiczna oraz praca u podstaw.
 3. Literatura postyczniowa – twórcy Eliza Orzeszkowa i Bolesław Prus
 4. Znaczenie historii oraz literatury historycznej, powieści Henryka Sienkiewicza, ku pokrzepieniu serc.
 5. Dramaty historyczne Stanisława Wyspiańskiego
 6. Rota – pieśń autorstwa Marii Konopnickiej
 7. Kultura Młodej Polski, poeci i pisarze: Stanisław Przybyszewski, Jan Kasprowicz, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, malarz Stanisław Wyspiański.
 8. Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku.
 9. Początki kultury masowej na ziemiach polskich.

Data: 15.12.2020

Temat: Jak działała Organizacja Bojowa PPS ?

Podręcznik strony: 128-129

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji. Osoby, które zgłosiły swoje referaty przedstawiają je w trakcie rozmowy nauczającej

Punkty do zapisania:

 1. Pierwsze wystąpienie zbrojne
 2. Rozwój organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej
 3. Krwawa środa zorganizowana przez Organizację Bojową PPS
 4. Jak uwolniono więźniów politycznych ?
 5. Bezdany – akcja czterech premierów.

 

Matematyka

14,15,16.12.2020

Temat: Pola wielokątów.

Podręcznik strona 134-139. Lekcje na Microsoft Teams.

17,18.12.2020

Temat: Układ współrzędnych.

Podręcznik strona 141-145. Lekcje na Microsoft Teams.

                                                    

Biologia

16.12.2020r.

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 108-111

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 111 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 58 drugą kropkę „●”  jako czwarty punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 57-58.

18.12.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości ­-   układ limfatyczny i odpornościowy.

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Microsoft Teams lub na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia 

17.12.2020r.

Temat: : Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Temat w podręczniku str. 95 – 99

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 55 – 56.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/uklad-okresowy-pierwiastkow/D2kJqKx7t

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

18.12.2020r.

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym.

Temat w podręczniku str. 100 – 105

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 57 – 59.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-a-polozenie-pierwiastka-w-ukladzie-okresowym/DzEKHsv22

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

14.12.2020

Temat: Rozmieszczenie ludności

Podręcznik str. 100 - 101

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Gęstość zaludnienia Polski

2. Zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w kraju

3. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności w Polsce

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

16.12.2020

Temat: Migracje w Polsce

Podręcznik str. 102 - 105

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne

2. Kierunki migracji z kraju i do Polski

3. Przyczyny  i skutki migracji Polaków

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 14.12.2020

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=EJRaVhpumrE

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 94 – 98.

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 98).

Data  17.12.2020

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne – rozwiązywanie zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 1, 2, 3, 4 str. 99, 100. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

16.12.2020

Temat: Opracowywanie tekstu.

Podręcznik strona 79-87, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

14.12.2020.

Temat: Plakat  reklamowy – prace plastyczne o tematyce świątecznej.

(kontynuacja tematu i prac o tematyce bożonarodzeniowej).

Termin wykonania: 18.12.2020.

 

Muzyka

17.12.2020.

Temat: Boże Narodzenie na świecie.

Podr. str. 60 – 63

(notatka w zeszycie)

 1. W świąteczny nastrój wprowadzają nas kolędy i pastorałki, a także piosenki bożonarodzeniowe. Często stają się one przebojami. Jeden z najbardziej znanych utworów świątecznych nosi tytuł : „White Christmas”, skomponowany przez Irvinga Berlina.

Zadanie domowe:

Wypisz z zeszycie najpopularniejsze pieśni angielskie. (podr. str.61)

Posłuchaj kolęd i piosenek świątecznych. (tytuły w podr. na str.60 – 61)