Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 7a

 

Język polski

14.12.2020r.

Temat: Proza życia i magia świąt w „ Opowieści wigilijnej” K. Dickensa.

16.12.2020r.

Temat: Czy złoto szczęście czyni? Rozważania o bohaterze „ Opowieści Wigilijnej” i roli pieniądza w życiu człowieka.

17.12.2020r. - 18.12.2020r.

Temat: Kuracja duchowa, którą Dickens przepisał swojemu bohaterowi.

 

Język angielski

data: 14.12.20r.

Temat:  Jednostki ilości.

data: 17.12.20r.

Temat:  Określenia ilości (a) few, (a) little.

data: 18.12.20r.

Lekcja nie odbywa się.

 

Język niemiecki

Data : 15.12.2020.

Temat: Meine Familie.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 35 zad. 5, Zeszyt ćwiczeń zad. 7,8 str. 41

Data : 17.12.2020.

Temat: Es weihnachtet.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

 

Historia

14.12.2020 r.

Temat: Europa i świat po Wiośnie Ludów -test

Lekcja na Microsoft Teams.

17.12.2020 r.

Temat: Powstanie styczniowe. (podręcznik str. 100-105).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

14,15.12.2020

Temat: Pole prostokąta. Jednostki pola.

Podręcznik strona 128-132. Lekcje na Microsoft Teams.

16,17,18.12.2020

Temat: Pola wielokątów.

Podręcznik strona 134-139. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Biologia

15.12.2020r.

Temat: Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 108-111

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 111 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 58 drugą kropkę „●”  jako czwarty punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 57-58.

16.12.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości ­-   układ limfatyczny i odpornościowy.

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Microsoft Teams lub na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Chemia 

14.12.2020r.

Temat: Układ okresowy pierwiastków chemicznych.

Temat w podręczniku str. 95 – 99

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 55 – 56.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/uklad-okresowy-pierwiastkow/D2kJqKx7t

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

15.12.2020r.

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym.

Temat w podręczniku str. 100 – 105

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 57 – 59.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/budowa-atomu-a-polozenie-pierwiastka-w-ukladzie-okresowym/DzEKHsv22

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

15.12.2020

Temat: Migracje, zaludnienie, struktura wieku na obszarach wiejskich

Podręcznik str. 106 – 108      

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Ruch ludności na terenach wiejskich w pobliżu dużych miast i z dala od nich

2. Zmiany liczby ludności i struktura wieku obszarów wiejskich

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

17.12.2020

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa

Podręcznik str. 109 – 115

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Struktura narodowościowa

2. Mniejszości narodowe i etniczne

3. Wyznania w Polsce

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Fizyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data 14.12.2020

Temat: Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=UROJ3b1YL6o

Następnie proszę przeczytać i przeanalizować temat z podręcznika str. 90 - 92. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę (To najważniejsze str. 92).

Data  16.12.2020

Temat: Siła nacisku na podłoże, ciśnienie – rozwiązywanie zadań.

Z podręcznika proszę rozwiązać zadanie 1, 2, 3, 5, 6  str. 93. Dodatkowe zadania będą udostępnione na platformie.

 

Informatyka

15.12.2020

Temat: Opracowywanie tekstu.

Podręcznik strona 79-87, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

18.12.2020.

Temat: Plakat  reklamowy – prace plastyczne o tematyce świątecznej.

(kontynuacja tematu i prac o tematyce bożonarodzeniowej).

Termin wykonania: 18.12.2020.

 

Muzyka

16.12.2020.

Temat: Boże Narodzenie na świecie.

Podr. str. 60 – 63

(notatka w zeszycie)

  1. W świąteczny nastrój wprowadzają nas kolędy i pastorałki, a także piosenki bożonarodzeniowe. Często stają się one przebojami. Jeden z najbardziej znanych utworów świątecznych nosi tytuł : „White Christmas”, skomponowany przez Irvinga Berlina.

Zadanie domowe:

Wypisz z zeszycie najpopularniejsze pieśni angielskie. (podr. str.61)

Posłuchaj kolęd i piosenek świątecznych. (tytuły w podr. na str.60 – 61)

 

Wdż  

16.12.2020r.

Temat: Komunikacja w rodzinie.

Polecam film:

https://www.youtube.com/watch?v=q6_feKd0nFQ

https://www.youtube.com/watch?v=-e2tRKfxsfI

Życzę miłego oglądania.