Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 5b

 

Język polski

14 XII Temat: Wiem, umiem, rozumiem… Opowiedzieć o sobie i świecie.

Praca samodzielna: po przeczytaniu wiersza ze str. 95 pisemnie wykonaj kolejne ćwiczenia. Prace do odesłania bezpośrednio po lekcji.

15 -16 XII Temat: Teraz Zeus ma głos – G. Moncomble „O tym, jak Demeter straciła swoją ukochaną córkę i przemieniła ziemię w pustynię”.

Przepisz punkty:

 1. Zapoznanie z tekstem str. 143 – 147.
 2. Personifikacja - ………………..( przepisz definicję ).
 3. Zredaguj plan wydarzeń przedstawionych w utworze.
 4. Co czuła Demeter po stracie córki? Wypisz nazwy uczuć.
 5. W jaki sposób ( na podst. tego mitu ) ludzie w starożytności tłumaczyli zjawiska przyrody?

17 XII Temat: „Trzymaj język za zębami”,  Jan Parandowski „Syzyf”.

Przepisz do zeszytu:

 1. Zapoznanie z tekstem str. 149 – 150.
 2. Kim był Syzyf?  Gdzie panował? Czy miał rodzinę? Jak wyglądał gród, którym rządził? )
 3. Jaki był stosunek bogów do króla?
 4. Cechy charakteru króla:
 5. W jaki sposób bogowie ukarali Syzyfa za to, że oszukał Hadesa? Odpowiedz w 3 – 4 zdaniach.
 6. Sąd nad Syzyfem:

Argumenty oskarżenia

Argumenty obrony

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy kara, którą poniósł, była słuszna?

 1. Co to znaczy syzyfowa praca?

18 XII Temat: Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach.

 1. Przypomnij sobie wiadomości ze str. 102.
 2. Pisemnie ćw. 6, 8, 9 str. 103.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 26 – 27.

 

Język angielski

 15.12.2020

Temat: Czasownik ‘can’ do wyrażania umiejętności, prośby o pozwolenie, udzielanie pozwolenia.

Przeczytaj drugą ramkę ze strony 61 w zeszycie ćwiczeń.

Przeczytaj ramkę w podręczniku ćw. 8 str. 97

Ćw. 9 str. 97 Zdecyduj czy ‘can’ oznacza umiejętność, czy pozwolenie. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Praca  domowa: ćw. 7/63 w zeszycie ćwiczeń

Dla chętnych: 8b/97 (podr.) zapisz 2-3 krótkie scenki jak w przykładzie.
16.12.2020

Temat:  Zamawianie potraw w restauracji.

Pracujemy z podręcznikiem.

Ćw. 1/100 ustnie.
ćw. 2/100 przeczytaj dialog, zapisz w zeszycie wyrazy niezrozumiałe, korzystając ze słownika książkowego lub diki.pl przetłumacz je i naucz się ich. Nagr. 38 – słuchaj i powtarzaj dialog.
ćw. 3/100 zapisz w zeszycie pary zdań z dialogu podobnym znaczeniu.
np. What can I do for you? =  Can I help you?

Ćw. 4/100 wzorując sie na dialogu w ćwiczeniu 2, ułóż krótki, podobny dialog w restauracji z podanym menu.
praca domowa w zeszycie ćwiczeń: ćw. 3/66 (servings – porcje) i 6/67 nagr. 58 w plikach)

18.12.2020

Temat: Festive Days. Świętowanie w Polsce i na świecie.

Lekcja na MS Teams.

 

Język niemiecki

Data : 17.12.2020

Temat: Der Weihnachtsmann kommt.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

Data: 18.12.2020

Temat: Es weihnachtet.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

 

Historia

14.12.2020r.

Temat: Starożytny Rzym – powtórzenie.

Lekcja na Microsoft Teams.

18.12.2020 r.

Temat: Starożytny Rzym – test.

Lekcja na Microsoft Teams

 

Matematyka

14.12.2020

Temat: Badanie własności trójkątów.

Lekcja na Teams.

15.12.2020

Temat: Rodzaje trójkątów ze względu na kąty.

Lekcja na Teams.

16.12.2020

Temat: Rodzaje trójkątów ze względu na boki.

Lekcja na Teams.

17.12.2020

Temat: Nierówność trójkąta.

Lekcja na Teams.

18.12.2020

Temat: Własności trójkątów – zadania.

Lekcja na Teams.

 

Biologia

14.12.2020r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – budowa i czynności życiowe organizmów.

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Microsoft Teams lub na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Geografia

16.12.2020

Temat: Wysokogórski krajobraz Tatr (część 1)

Podręcznik str.74 - 79

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie Tatr.

2. Krajobraz wysokogórski.

3. Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie.

4. Pogoda w Tatrach.

5. Piętra roślinne.

6. Tatrzański Park Narodowy.

7. Mieszkańcy Tatr i Podhala.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Technika

17.12.2020

Temat: Metale. Pozyskiwanie metali.

Lekcja na Teams.

                          

Informatyka       

15.12.2020r.

Temat:  Programujemy w środowisku Baltie.

Lekcja na Teams.

Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 66- 68 ( temat 6- punkty: 1, 2).

 

Muzyka

16.12.2020.

Temat: Zwyczaje bożonarodzeniowe sąsiadów Polski.

Podr.str.69.

Zadanie:

Na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku ze str.69 (lub korzystając z innych źródeł), zapisz w zeszycie (lub w pliku tekstowym) informację o zwyczajach bożonarodzeniowych sąsiadów Polski: Niemiec, Skandynawii, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji.

Termin wykonania: 18.12.2020.

 

Plastyka

16.12.2020.

Temat: Rodzaje kompozycji – kompozycja dynamiczna.

Podr. str.53.

(notatka w zeszycie)

 1. Kompozycja dynamiczna – to układ elementów , który wywołuje wrażenie ruchu, niepokoju. Tworzą ja ukośne podziały płaszczyzny, ostre, szarpane kształty i plamy

oraz  kręte lub krzywe linie. Elementy układają się ukośnie.

Kompozycja dynamiczna odznacza się silnymi kontrastami.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj dekorację bożonarodzeniową w dowolnej formie: stroik, kartka świąteczna, dekoracje przestrzenne(trójwymiarowe) stojące lub wiszące. Wykorzystaj różnorodne materiały plastyczne.

Termin wykonania: 18.12.2020