Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 5a

 

Język polski

14.12.2020r.

Temat: Jak trafić do Narnii?

1.Wrażenia po przeczytaniu lektury. Odpowiedzi na pytania: Co najbardziej zainteresowało cię w książce? Czy chciałbyś się znaleźć w świecie opisanym w Opowieściach z Narnii? Dlaczego?

2. Przypomnienie pojęcia fikcji literackiej.

3. Informacje na temat autora.

4. Analiza elementów świata przedstawionego w książce C.S. Lewisa- karta pracy.

15-16.12.2020r.

Temat:  Baśniowy świat Opowieści z Narnii.

Ustalenie, co się wydarzyło w świecie realnym, a co – w świecie Narnii. Chronologiczne uporządkowanie zdarzeń i ich zapisanie- karta pracy.  Opowiadanie przygód bohaterów książki.

17-18.12.2020r.

Temat: Oto opowieść o zwycięstwie dobra nad złem.

1. Przypomnienie przepowiedni dotyczących pojawienia się ludzi w Narnii (rozdz. 7) i wyjaśnienie przyczyn rywalizacji między Aslanem a Białą Czarownicą.

 2. Przedstawienie bohaterów.

3. Ocena postępowania Edmunda.

4.. Ustalenie przyczyn przegranej Czarownicy.

 

 Język angielski

 14.12.2020

Temat: Temat: Czasownik ‘can’ do wyrażania umiejętności, prośby o pozwolenie, udzielanie pozwolenia.

Przeczytaj drugą ramkę ze strony 61 w zeszycie ćwiczeń.

Przeczytaj ramkę w podręczniku ćw. 8 str. 97

Ćw. 9 str. 97 Zdecyduj czy ‘can’ oznacza umiejętność, czy pozwolenie. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

Praca  domowa: ćw. 7/63 w zeszycie ćwiczeń

Dla chętnych: 8b/97 (podr.) zapisz 2-3 krótkie scenki jak w przykładzie.
15.12.2020

Temat:  Temat: Zamawianie potraw w restauracji.

Pracujemy z podręcznikiem.

Ćw. 1/100 ustnie.
ćw. 2/100 przeczytaj dialog, zapisz w zeszycie wyrazy niezrozumiałe, korzystając ze słownika książkowego lub diki.pl przetłumacz je i naucz się ich. Nagr. 38 – słuchaj i powtarzaj dialog.
ćw. 3/100 zapisz w zeszycie pary zdań z dialogu podobnym znaczeniu.
np. What can I do for you? =  Can I help you?

Ćw. 4/100 wzorując sie na dialogu w ćwiczeniu 2, ułóż krótki, podobny dialog w restauracji z podanym menu.
praca domowa w zeszycie ćwiczeń: ćw. 3/66 (servings – porcje) i 6/67 nagr. 58 w plikach)

18.12.2020

Temat: Festive Days. Świętowanie w Polsce i na świecie.

Lekcja na MS Teams.

 

Język niemiecki

Data : 13.12.2020.

Temat: Der Weihnachtsmann kommt.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

Data: 18.12.2020

Temat: Es weihnachtet.

Materiały dostępne na Teams w plikach zespołu do samodzielnego zapoznania się.

 

Historia

15.12.2020 r.

Temat: Starożytny Rzym – test.

Lekcja na Microsoft Teams.

17.12. 2020 r.

Temat: Bizancjum w czasach świetności.(podręcznik str.104-108).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

Data  15.12.2020

Temat:  Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane i odwrotnie.

Zadania będą udostępnione na platformie.

Data  16.12.2020

Temat:  Zamiana ułamków niewłaściwych na liczby mieszane – rozwiązywanie zadań.

Zadania będą udostępnione na platformie.

Data 18.12.2020

Temat: Dodawanie ułamków o takich samych mianownikach - powtórzenie.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=GvVgKE3y2Aw

Proszę zapoznać się i przepisać treść z ramki str. 132.

Z podręcznika proszę rozwiązać zad. 1, 2, 3 a, b, c, d  str. 132.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 1, 2, 3 str. 90. 

Data 18.12.2020

Temat: Dodawanie ułamków o takich samych mianownikach – rozwiązywanie zadań.

Proszę zapoznać się z materiałem ze strony:

https://www.youtube.com/watch?v=WtHZkoBo9c0

Z podręcznika proszę rozwiązać zad. 4 a, b, c, d  str. 132.

Z zeszytu ćwiczeń proszę rozwiązać zad 4, 5 str. 90, 91. 

 

Biologia

14.12.2020r.

Temat: Sposoby oddychania organizmów.

Temat lekcji w podręczniku str. 49 – 53.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 53

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5,6,7,8 do tego tematu lekcji str. 36 – 39.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Geografia

17.12.2020

18.12.2020

Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe (2 godziny lekcyjne)

Podręcznik str.108 - 112

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Rozmieszczenie stref klimatycznych na Ziemi

2. Czynniki kształtujące klimat

3. Strefy krajobrazowe i ich rozmieszczenie na Ziemi

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

Poniżej adres filmu do dzisiejszej lekcji.

https://www.youtube.com/watch?v=6Bnju1ifXas

 

Technika

17.12.2020

Temat: Metale. Pozyskiwanie metali.

Lekcja na Teams.

                          

Informatyka       

16.12.2020r.

Temat: Programujemy w środowisku Baltie.

Lekcja na Teams.

Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 66- 68 ( temat 6- punkty: 1, 2).

 

Muzyka

14.12.2020.

Temat: Zwyczaje bożonarodzeniowe sąsiadów Polski.

Podr.str.69.

Zadanie:

Na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku ze str.69 (lub korzystając z innych źródeł), zapisz w zeszycie (lub w pliku tekstowym) informację o zwyczajach bożonarodzeniowych sąsiadów Polski: Niemiec, Skandynawii, Czech, Słowacji, Ukrainy i Rosji.

Termin wykonania: 18.12.2020.

 

Plastyka

16.12.2020.

Temat: Rodzaje kompozycji – kompozycja dynamiczna.

Podr. str.53.

(notatka w zeszycie)

  1. Kompozycja dynamiczna – to układ elementów , który wywołuje wrażenie ruchu, niepokoju. Tworzą ja ukośne podziały płaszczyzny, ostre, szarpane kształty i plamy

oraz  kręte lub krzywe linie. Elementy układają się ukośnie.

Kompozycja dynamiczna odznacza się silnymi kontrastami.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj dekorację bożonarodzeniową w dowolnej formie: stroik, kartka świąteczna, dekoracje przestrzenne(trójwymiarowe) stojące lub wiszące. Wykorzystaj różnorodne materiały plastyczne.

Termin wykonania: 18.12.2020