Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 3b

14.12.2020

Temat zajęć: Przygotowania do świąt.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

 

15.12.2020

Temat zajęć: Zapachy Bożego Narodzenia.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

 

16.12.2020

Temat zajęć: Niespodziewany gość.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

 

17.12.2020

Temat zajęć: Świąteczne nastroje.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

 

18.12.2020

Temat zajęć: Świat się zmienia.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

 

Edukacja: język angielski

Data: 16.12.20

Temat: Happy Birthday! – utrwalanie słownictwa .

- utrwalamy słownictwo użyte w urodzinowej piosence, podręcznik, str.32, oraz słownictwo, str. 33, górna część strony, słuchamy nagrania i powtarzamy za głosem;

- zapisujemy w zeszycie wybrane słowa;

- słuchamy urodzinowej piosenki ze zwróceniem uwagi na nazwy zabawek, prezentów;

- czytanie tekstu urodzinowych kartek, ćwiczenie 3, str.32, podręcznik;

- ćwiczenie 3, str. 32, podręcznik,do słuchania, (ustnie);

Praca domowa: zaprojektuj urodzinową kartkę.

Data: 18.12.20

Temat: Christmas is coming – nadchodzą Święta Bożego Narodzenia.

- prezentacja swojej urodzinowej kartki ;

- opowiadanie nauczyciela n/t: „Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Anglii”, dostrzeganie różnic i podobieństw;

- zapoznanie ze świątecznym słownictwem, praca z kartą pracy „Christmas vocabulary” (karta pracy potrzebna na lekcję, będzie dostępna do wydruku 14.12.20 na grupie klasowej);

- słuchanie fragmentu piosenki „Jingle Bells”;

- nazywanie świątecznych prezentów (burza mózgów);

- składanie życzeń świątecznych, wg wzoru: np.  A: A teddy bear for you, Merry Christmas!  B: Thank you.

Praca domowa: kolorowanie świątecznego obrazka, wg kodu, obrazek zostanie zamieszczony na grupie klasowej.