Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Plan pracy dla klasy II b

Od 14.12.2020r. Do 18.12.2020r.

Edukacja Zintegrowana

 

Poniedziałek 14.12.2020r.

1. Świąteczne ozdoby – podręcznik do j. polskiego str. 60 – zapoznanie się z: wierszem „Przed Gwiazdką”, świąteczną ilustracją, informacjami o rodzaju przymiotnika.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 58, 59.

2.  Symetria – praca z ćwiczeniówką.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2, 3, 4 str. 73, 74.

 

Wtorek 15.12.2020r.

1. Skąd przybyłaś, choinko? -  podręcznik do j. polskiego str. 62 – zapoznanie się z tekstem „Klasowa choinka” i „Skąd przybyła choinka?”, ćwiczenia w czytaniu.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3, 4 str. 60, 61.

2. Odejmuję liczby jednocyfrowe od pełnych dziesiątek – podręcznik do matematyki str. 78 – obliczenia pamięciowe, analiza zadań.

 

Środa 16.12.2020r.

1. Choinki, choinki -  podręcznik do j. polskiego str. 64 – zapoznanie się z: informacjami o drzewach iglastych. fragmentem lektury „Cukierku, ty łobuzie!”, ułożenie planu wydarzeń, układanie odpowiedzi ustnych do pytań znajdujących się w podręczniku.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3 str. 62.

2. Odejmuję liczby jednocyfrowe od pełnych dziesiątek c.d. - praca z ćwiczeniówką.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2, 3 str. 75.

 

Czwartek 17.12.2020r.

1.  Choinki, choinki, c.d. - podręcznik do j. polskiego str. 66 – zapoznanie się z: fragmentem lektury „Cukierku, ty łobuzie!”, ułożenie planu wydarzeń, układanie odpowiedzi ustnych do pytań znajdujących się w podręczniku.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 4, 5, 6, 7, 8 str. 63, 64.

2. Matematyczne powtórzenie wiadomości – podręcznik do matematyki str. 80 – rozwiązywanie zadań.

 

Piątek 18.12.2020r.

1. Ślemy świąteczne życzenia -  podręcznik do j. polskiego str. 68 – zapoznanie się z: wierszem „Wigilia”, informacjami dotyczącymi kroniki i notatki kronikarskiej, napisanie świątecznych życzeń dla wybranej osoby.

Ćwiczeniówka do j. polskiego zadania nr 1, 2, 3, 4 str. 65, 66.

2. Matematyczne powtórzenie wiadomości c.d. - praca z ćwiczeniówką.

Ćwiczeniówka do matematyki zadania nr 1, 2, 3, 4 str. 76.

 

Edukacja: język angielski

Data: 16.12.20

Temat: My leg hurts - ćwiczymy nazwy części ciała.

- sprawdzenie znajomości nowego słownictwa, w zabawie;

- ćwiczenie 1, str. 28, podręcznik – omówienie obrazka, mówienie wg wzoru: My leg hurts;

- zabawa w parach, odgrywanie roli lekarza i pacjenta;

- słuchanie piosenki, ze zwróceniem uwagi na nazwy części ciała;

- ćwiczenie 3, str. 29, podręcznik (ustnie).

Praca domowa: ćwicz. 2, str. 15, ćwiczeniówka, uczymy się jednej zwrotki piosenki.

Data: 18.12.20

Temat: Christmas is coming – nadchodzą Święta Bożego Narodzenia.

-  sprawdzenie ćwiczenia 2, str. 15, ćwiczeniówka, odsłuchanie piosenki;

- opowiadanie nauczyciela n/t: „Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Anglii”, dostrzeganie różnic i podobieństw;

- zapoznanie ze świątecznym słownictwem, praca z kartą pracy „Christmas vocabulary” (karta pracy potrzebna na lekcję, będzie dostępna do wydruku 14.12.20 na grupie klasowej);

- słuchanie fragmentu piosenki „Jingle Bells”;

- nazywanie świątecznych prezentów (burza mózgów);

- składanie życzeń świątecznych, wg wzoru: np. A: A teddy bear for you, Merry Christmas!  B: Thank you.

Praca domowa: kolorowanie świątecznego obrazka, wg kodu, obrazek zostanie zamieszczony na grupie klasowej.