Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

14-18.12

Zdalne nauczanie  14 – 18 XII 2020

Klasa 3a

14.12.2020

Temat zajęć: Przygotowania do świąt.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

15.12.2020

Temat zajęć: Zapachy Bożego Narodzenia.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

16.12.2020

Temat zajęć: Niespodziewany gość.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

17.12.2020

Temat zajęć: Świąteczne nastroje.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

18.12.2020

Temat zajęć: Świat się zmienia.

Wykonujecie ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.

 

Edukacja: język angielski

Data: 16.12.20

Temat: Here are your presents – nazwy zabawek, c.d., liczba mnoga rzeczowników.

- poznajemy nowe słownictwo oznaczające nazwy zabawek (podręcznik, górna część str. 31), powtarzamy za głosem z nagrania i wskazujemy odpowiednią zabawkę;

- zapisanie nowego słownictwa w zeszycie;

- zapoznanie ze sposobami tworzenia liczby mnogiej rzeczowników (najczęściej przez dodanie -s- , np. girl – girls, book – books, itd., oraz innymi sposobami. W celu poznania innych sposobów analizujemy tabelkę w zielonej ramce, podręcznik, str. 31, przepisanie przykładów do zeszytu;

- ćwiczenie 3, str. 31, pisemnie w zeszycie.

Praca domowa: ćwiczenie 1 i 2, str. 26 (ćwiczeniówka). Utwórz liczbę mnogą do podanych rzeczowników: story, fish, snake, fox, spider, dress.

Data: 18.12.20

Temat: Christmas is coming – nadchodzą Święta Bożego Narodzenia.

-  sprawdzenie ćwiczenia 1 i 2, str. 26, ćwiczeniówka oraz słów utworzonych w liczbie mnogiej ;

- opowiadanie nauczyciela n/t: „Jak wyglądają Święta Bożego Narodzenia w Anglii”, dostrzeganie różnic i podobieństw;

- zapoznanie ze świątecznym słownictwem, praca z kartą pracy „Christmas vocabulary” (karta pracy potrzebna na lekcję, będzie dostępna do wydruku 14.12.20 na grupie klasowej);

- słuchanie fragmentu piosenki „Jingle Bells”;

- nazywanie świątecznych prezentów (burza mózgów);

- składanie życzeń świątecznych, wg wzoru: np.  A: A teddy bear for you, Merry Christmas!  B: Thank you.

Praca domowa: kolorowanie świątecznego obrazka, wg kodu, obrazek zostanie zamieszczony na grupie klasowej.