Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 4a

 

Język polski

18-19.01.2021r.

TematJak opisać przedmiot?

Korzystamy z podręcznika str. 142- 145 oraz zeszytu ćwiczeń str.118-121. Czytamy informacje dotyczące opisu przedmiotu. Wykonujemy wybrane polecenia.

20.01.2021r.                                                                                                        

TematKto może zostać wielkim człowiekiem?

Korzystamy z podręcznika str. 146- 147. Czytamy informacje o autorze oraz utwór Przed pomnikiem Wielkiego Człowieka.  Analizujemy treść wiersza według pytań z podręcznika.

21-22.12.2020r.

Temat:  Podsumowanie wiadomości z rozdziału 3. „ O sobie, o nas”.

Korzystamy z podręcznika str.148.  Powtarzamy wiadomości zgodnie ze schematem.

Czytamy teksty ze stron 149 -150. Odpowiadamy na pytania sprawdzające wiedzę i umiejętności.

 

Język angielski

19.01.2021

Temat: Asking for information – dialogi w parach.

Lekcja na MS Teams.

20. 01.2021

Temat: National sports  around the word – popularne dyscypliny sportowe w Polsce i innych krajach.

Lekcja na MS Teams.

22. 01.2021

Temat: Amazing places! Niezwykłe miejsca na świecie.

Pracujemy samodzielnie z  podręcznikiem. Podręcznik strona 42.

Zapoznaj się, przepisz do zeszytu i naucz się słówek z ramki w Check these words.

Przeczytaj tekst o niesamowitych miejscach i wykonaj poniższe ćwiczenia:

Cw.1/42 ustnie
ćw.2/42 ustnie

Zapisz do zeszytu:

at least - przynajmniej
also – również, też
even - nawet
stand - stać
high - wysoki
diver – skoczek do wody
deep – głęboki

Praca domowa: ćw. 1/26 (zeszyt ćwiczeń).

 

Język niemiecki

Data : 18.01.2021.

Temat: Meine Oma ist klasse!

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 43 zad. 18a,b, zeszyt ćwiczeń zad 21,22,23, str.21

Data : 22.01.2021

Temat: Ist das dein Bruder?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 44 Grammatik,  Zeszyt ćwiczeń zad. 24,25 str. 22

 

Historia

20. 01. 2021 r.

Temat:  Tadeusz Kościuszko na czele powstania. (podręcznik 89-93).

Microsoft Teams.

21. 01. 2021 r.

Temat:  Legiony Polskie i hymn narodowy. (podręcznik 94 - 97).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

19.01.2021

Temat: Przypomnienie dodawania pisemnego.

Lekcja na Teams

20.01.2021

Temat: Odejmowanie pisemne.

Lekcja na Teams

21.01.2021

Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu pisemnym.

Lekcja na Teams

22.01.2021

Temat: Ćwiczenia w odejmowaniu pisemnym.

Lekcja na Teams

 

Przyroda

21.01.2021

Temat: Jak zbudowany jest układ rozrodczy?

Podręcznik str. 88 - 91

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Budowa żeńskiego układu rozrodczego.

2. Budowa męskiego układu rozrodczego.

3. Rozwój nowego organizmu

4. Higiena układu rozrodczego.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/55 , ćw.2/55,  ćw.3/56 , ćw.4/56

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

22.01.2021

Temat: Dojrzewanie to czas wielkich zmian

 Podręcznik str. 92 - 94

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Zmiany fizyczne w okresie dojrzewania

2. Dojrzewanie emocjonalne

3. Higiena okresu dojrzewania

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/57 , ćw.2/57,  ćw.3/58 , ćw.4/58

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Technika

18.01.2021

Temat: Znaki informacyjne.

Lekcja na Teams

 

                          

Informatyka       

19.01.2021r.

Temat: Czarujemy z Baltiem.

Lekcja na Teams.

 Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 56- 57 (temat 5- punkt 3). Wykonaj ćw. 4 str. 57.

 

Muzyka

21.01.2021.

Temat: Zima dźwiękiem malowana.

Podr. str. 63 – 65.

(notatka w zeszycie)

  1. W swoich dziełach kompozytorzy uwzględniają różnice w barwie

 i wysokości dźwięków. Starają się tak dobrać instrumenty i głosy wokalne, aby ciekawie brzmiały razem.

  1. Wielu pomysłów dostarcza kompozytorom zima – melodia może naśladować skrzypienie śniegu pod butami, odgłosy wiatru czy brzmienie

dzwonków przy uprzężach koni ciągnących sanie.

Zadania do wykonania:

  1. Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube utworu pt: „Sanna” – Leopolda

Mozarta, w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.

Wyobraź sobie wydarzenia i obrazy, które mogłaby ilustrować muzyka.

  1. Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu: „Sanna” – Leopolda Mozarta.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną.

Termin wykonania: 29.01.2021.

 

Plastyka

20.01.2021.

Temat: Obraz dla Babci i Dziadka.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj obraz dla Babci lub Dziadka z okazji ich święta.

Najpierw zapisz na kartkach kilka pomysłów na pracę, a następnie wybierz jeden z nich. Obraz warto wykonać w technice mieszanej, można wtedy uzyskać ciekawe efekty plastyczne. Możesz np. przykleić do kartki i pomalować kilka wypukłych elementów, a następnie uzupełnić pracę rysunkami lub fragmentami fotografii.

Co będzie potrzebne?

Kartka z bloku technicznego (biała lub kolorowa), fotografie lub wycinki z gazet

o różnej tematyce(np. kwiaty, krajobraz), przedmioty do udekorowania, papier kolorowy, farby, kredki, klej, flamastry, nożyczki, inne materiały dekoracyjne.

Termin wykonania: 22.01.2021.

 

Religia

19.01.21r wtorek

Katecheza nr 32 zeszyt ćwiczeń strona 68/69 - katechizm strona 76/77

Temat: Przykazania wyrazem miłości Boga do człowieka.

Przeczytajcie fragment BÓG MÓWI – katechizm str. 76/77

Ćw.1-za pośrednictwem Mojżesza, na górze Synaj Pan Bóg zawarł przymierze z ludźmi, dając im przykazania. Dokończ zdania wyrazami z ramki.

Ćw.2-dokończ zdanie.

Ćw.3-dokończ zdanie.

Ćw.4 –zapisz treść przykazań za pomocą jak najmniejszej ilości słów.

Ćw.5- napisz , czym są przykazania Boże.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Spotkał mnie dziś Pan” katechizm str. 76

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 68

-DEKALOG

22.01.21r piątek

Katecheza nr 33 zeszyt ćwiczeń strona 70/71 - katechizm strona 78/77

Temat: Wypełnienie przykazań wyrazem wiary i posłuszeństwa.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 78/79

Ćw.1- uzupełnij fragment Pisma świętego -BÓG MÓWI

Ćw.2 – zaznacz prawidłową odpowiedź.

Ćw.3 – Bóg pragnie przymierza z każdym z nas. Rozwiąż krzyżówkę i dokończ zdanie.

Ćw.4-dokończ zdania.

Ćw.5- zilustruj jedno z przekazań Bożych.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Duchu Święty przyjdź ” katechizm str. 78

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str.78

-PRZYMIERZE