Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 4b

 

Język polski

18 -19 I

Temat:  Jaką funkcję pełni czasownik i przez co się odmienia?

 1. Sporządź notatkę na podst. wiadomości ze str. 110 – 111.
 2. Uzupełnij tabelę:

                                                                   Czasownik

Forma nieosobowa

Forma osobowa

krzyczeć

rzucać

rysować

……………………..

…………………….…

………………………..

………………………….

krzyczy

………………….

…………………

malował

zapytali

przepisuje

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 1. Do wykonania ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str. 24 – 25.

20 -21 I

Temat: Jak się odmienia czasownik w czasie przeszłym i przyszłym?

 1. Zapoznanie z wiadomościami ze str. 112 – 113
 2. Rodzaje czasownika:

a)     W liczbie pojedynczej:

rodzaj męski, np. (on) wykonał

rodzaj żeński, np. (ona) wykonała

rodzaj nijaki, np. (ono) wykonało

b)     W liczbie mnogiej:

rodzaj męskoosobowy, np. (oni) wykonali

rodzaj niemęskoosobowy, np. (one) wykonały.

 1. Zeszyt ćwiczeń – zadania str. 26 – 29.

22 I

 Temat: Pierwsze spotkanie z lekturą „Mikołajek”.

 1. Wiadomości biograficzne o autorze – Rene Goscinny, podr. Str. 114.
 2. Czas wydarzeń …………………
 3. Miejsce wydarzeń …………………………
 4. Bohaterowie - …………………………………
 5. Obejrzenie filmu „Mikołajek” z 2009 roku.

Praca domowa

Do przeczytania opowiadania: „Reks”, „Świetnieśmy się bawili”, „Uciekam z domu”, „Palę cygaro”, „Najmilsza pamiątka”( termin ustalimy na lekcji).

 

 Język angielski

18.01.2021

Temat: Asking for information – dialogi w parach.

Lekcja na MS Teams.

19. 01.2021

Temat: National sports  around the word – popularne dyscypliny sportowe w Polsce i innych krajach.

Lekcja na MS Teams.

22. 01.2021

Temat: Amazing places! Niezwykłe miejsca na świecie.

Pracujemy samodzielnie z  podręcznikiem. Podręcznik strona 42.

Zapoznaj się, przepisz do zeszytu i naucz się słówek z ramki w Check these words.

Przeczytaj tekst o niesamowitych miejscach i wykonaj poniższe ćwiczenia:

Cw.1/42 ustnie
ćw.2/42 ustnie

Zapisz do zeszytu:

at least - przynajmniej
also – również, też
even - nawet
stand - stać
high - wysoki
diver – skoczek do wody
deep – głęboki

Praca domowa: ćw. 1/26 (zeszyt ćwiczeń).

 

Język niemiecki

Data : 19.01.2021

Temat: Meine Oma ist klasse!

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 43 zad. 18a,b, zeszyt ćwiczeń zad 21,22,23, str.21

Data : 20.01.2021

Temat: Ist das dein Bruder?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 44 Grammatik,  Zeszyt ćwiczeń zad. 24,25 str. 22

 

Historia

20. 01. 2021 r.

Temat:  Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski.( podręcznik 44-47)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

18.01.2021r.

Temat: Działania pisemne- rozwiązujemy „Mini sprawdzian”.

„Mini sprawdzian”- podręcznik str. 109.

19.01.2021r.

Temat: Działania pisemne- powtórzenie.

20.01.2021r.

Temat: Działania pisemne- powtórzenie wiadomości.

21.01.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości- „Działania pisemne”.

22.01.2021r.

Temat: Proste, półproste, odcinki.

 

Przyroda

20.01.2021

Temat: Jak zbudowany jest układ rozrodczy?

Podręcznik str. 88 - 91

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Budowa żeńskiego układu rozrodczego.

2. Budowa męskiego układu rozrodczego.

3. Rozwój nowego organizmu

4. Higiena układu rozrodczego.

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/55 , ćw.2/55,  ćw.3/56 , ćw.4/56

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

22.01.2021

Temat: Dojrzewanie to czas wielkich zmian

 Podręcznik str. 92 - 94

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Zmiany fizyczne w okresie dojrzewania

2. Dojrzewanie emocjonalne

3. Higiena okresu dojrzewania

Praca domowa – zeszyt ćwiczeń: ćw.1/57 , ćw.2/57,  ćw.3/58 , ćw.4/58

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

                          

Informatyka       

18.01.2021r.

Temat: Czarujemy z Baltiem.

 Lekcja na Teams.

Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 56- 57 (temat 5- punkt 3). Wykonaj ćw. 4 str. 57.

 

Technika

21.01.2021

Temat: Znaki informacyjne.

Lekcja na Teams

 

Muzyka

21.01.2021.

Temat: Zima dźwiękiem malowana.

Podr. str. 63 – 65.

(notatka w zeszycie)

 1. W swoich dziełach kompozytorzy uwzględniają różnice w barwie

 i wysokości dźwięków. Starają się tak dobrać instrumenty i głosy wokalne, aby ciekawie brzmiały razem.

 1. Wielu pomysłów dostarcza kompozytorom zima – melodia może naśladować skrzypienie śniegu pod butami, odgłosy wiatru czy brzmienie

dzwonków przy uprzężach koni ciągnących sanie.

Zadania do wykonania:

 1. Posłuchaj kilkakrotnie na YouTube utworu pt: „Sanna” – Leopolda

Mozarta, w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej.

Wyobraź sobie wydarzenia i obrazy, które mogłaby ilustrować muzyka.

 1. Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu: „Sanna” – Leopolda Mozarta.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną.

Termin wykonania: 29.01.2021.

 

Plastyka

22.01.2021.

Temat: Obraz dla Babci i Dziadka.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj obraz dla Babci lub Dziadka z okazji ich święta.

Najpierw zapisz na kartkach kilka pomysłów na pracę, a następnie wybierz jeden z nich. Obraz warto wykonać w technice mieszanej, można wtedy uzyskać ciekawe efekty plastyczne. Możesz np. przykleić do kartki i pomalować kilka wypukłych elementów, a następnie uzupełnić pracę rysunkami lub fragmentami fotografii.

  

Co będzie potrzebne?

Kartka z bloku technicznego (biała lub kolorowa), fotografie lub wycinki z gazet

o różnej tematyce(np. kwiaty, krajobraz), przedmioty do udekorowania, papier kolorowy, farby, kredki, klej, flamastry, nożyczki, inne materiały dekoracyjne.

Termin wykonania: 22.01.2021.

 

Religia

18.01.21r poniedziałek

Katecheza nr 31 zeszyt ćwiczeń strona 66/67 - katechizm strona 72/73

Temat: Wiarą odpowiadamy na miłość Boga

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 73

Ćw.1-uzupełnij uzupełnij słowa Pisma Świętego-katechizm str.72

Ćw.2 – dokończ zdanie.

Ćw.3 – narysuj symbole sakramentów świętych.

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 72

-POSŁUSZEŃSTWO

21.01.21r czwartek

Katecheza nr 32 zeszyt ćwiczeń strona 68/69 - katechizm strona 76/77

Temat: Przykazania wyrazem miłości Boga do człowieka.

Przeczytajcie fragment BÓG MÓWI – katechizm str. 76/77

Ćw.1-za pośrednictwem Mojżesza, na górze Synaj Pan Bóg zawarł przymierze z ludźmi, dając im przykazania. Dokończ zdania wyrazami z ramki.

Ćw.2-dokończ zdanie.

Ćw.3-dokończ zdanie.

Ćw.4 –zapisz treść przykazań za pomocą jak najmniejszej ilości słów.

Ćw.5- napisz , czym są przykazania Boże.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Spotkał mnie dziś Pan” katechizm str. 76

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 68

-DEKALOG