Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 5a

 

Język polski

18.01.2021r.

Temat:  Skarby gramatyki. Okolicznik.

Korzystamy z podręcznika do nauki o języku str. 115-118. Czytamy informacje z Zapamiętaj! str. 116.  Wykonujemy wybrane polecenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń str. 32.

19.01.2021r.

Temat:  Muzo! Męża wyśpiewaj… - Jan Parandowski, Podróże Odyseusza.

Poznajemy przygody Odyseusza– podręcznik str. 168-174. Wykonujemy wybrane polecenia. Czytamy rady dla tworzących prezentację multimedialną.

20.01.2021r.

Temat:  Analiza zdania pojedynczego.

Korzystamy z podręcznika do nauki o języku str. 119-122. Przypominamy wiadomości o związkach wyrazowych.  Wykonujemy wybrane polecenia z podręcznika i zeszytu ćwiczeń ze str. 33-36.

21.01.2021r.

Temat:  Na koniec świata… i jeszcze dalej – Nikos i Ares Chadzinikolau, Orfeusz i Eurydyka.

Czytamy mit o Orfeuszu i Eurydyce – podręcznik str. 175 – 177.  Porządkujemy informacje o bohaterach oraz wydarzenia. Wykonujemy w zeszycie ćw. 3 i 6 str.17                                

22.01.2021r.

Temat:  Typy związków wyrazowych.

Korzystamy z podręcznika do nauki o języku str. 123-128. Czytamy informacje z Zapamiętaj! str. 125.  Wykonujemy ćw. 5- 7 z podręcznika i wybrane z zeszytu ćwiczeń.

 

Język angielski

 18.01.2021

Temat: Zarazki - tryb rozkazujący.

Lekcja na MS Teams.
19.01.2021

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 8 .

Lekcja na MS Teams.

22.01.2021

Temat: Self Check. Utrwalenie materiału z modułu 8.

Lekcja do pracy samodzielnej. Pracujecie z podręcznikiem na stronie 104.

Wykonajcie proszę ćwiczenia powtórzeniowe 1-6/104  z podręcznika. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.

 

Język niemiecki

Data : 20.01.2021.

Temat: Der Tag von Phillip.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 18-19.

Data: 22.01.2021

Temat: Was macht Phillip am Tag?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 18,19, zeszyt ćwiczeń zad 22,23 str. 13

 

Historia

19.01.2021 r.

Temat: Arabowie i początki islamu. ( podręcznik 109-112)

Lekcja na Microsoft Teams.

21.01. 2021 r.

Temat: Nowe państwa w Europie.(podręcznik str.114-117).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Data  19.01.2021

Temat: Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data  20.01.2021

Temat:  Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data 21.01.2021

Temat: Dodawanie liczb mieszanych.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data 22.01.2021 

Temat: Zastosowanie dodawania ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

21.01.2021

22.01.2021

Temat: W wilgotnym lesie równikowym (2 godziny lekcyjne)

Podręcznik str.113 - 116

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Lasy równikowe na Ziemi

2. Klimat wilgotnych lasów równikowych

3. Świat roślin i zwierząt

4. Mieszkańcy lasów równikowych

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

18.01.2021r.

Temat: Podsumowanie wiadomości – budowa i czynności życiowe organizmów.

Temat lekcji w podręczniku str. 54 – 56.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 41 – 42.

Przygotowujemy się do sprawdzianu za tydzień  – „Budowa i czynności życiowe organizmów”.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

21.01.2021

Temat: Właściwości wybranych metali.

Lekcja na Teams

                          

Informatyka       

20.01.2021r.

Temat: Wykonujemy operacje na fragmencie programu.

Lekcja na Teams.

Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 67- 68 ( temat 6- punkt 2).

Wykonaj ćw. 2 str. 68.

 

Muzyka

18.01.2021.

Temat: W zimowym nastroju.

Podręcznik str.70-73.

(notatka w zeszycie)

  1. Kompozytorzy z różnych epok próbowali przedstawić zimę w swoich dziełach.

Układali melodie do tekstów opowiadających o tej porze roku oraz tworzyli dłuższe utwory instrumentalne, w których starali się naśladować odgłosy zimowej przyrody.

  1. Antonio Vivaldi skomponował „Koncert skrzypcowy” – „Zima”  i włączył go do słynnego cyklu „Cztery Pory Roku”.
  2.  W trakcie słuchania muzyki w wyobraźni każdego z nas pojawiają się   

              różne obrazy i skojarzenia. Muzyka wywołuje też rozmaite emocje.

Zadanie do wykonania:

Posłuchaj kilkakrotnie utworu Antonio Vivaldiego z cyklu „Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Wyobraź sobie obrazy i wydarzenia, które mogłaby ilustrować muzyka w utworze „Zima” – A. Vivaldiego.

Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu A Vivaldiego – „Zima”.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż itp.

Termin wykonania: 29.01.2021.

 

Plastyka

20.01.2021.

Temat: „Wnętrze wulkanu” – zastosowanie kompozycji dynamicznej w pracy 

                plastycznej.

Podr. str.53.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj w technice mieszanej pracę plastyczną pt: „Wnętrze wulkanu”.

Zastosuj w pracy ukośne podziały płaszczyzny, ostre kształty i plamy, kręte

i krzywe linie oraz silne kontrasty zarówno w barwach jak i kształtach.

Termin wykonania; 29.01.2021.

 

Religia

19.01.21r wtorek

Katecheza nr 27 zeszyt ćwiczeń strona 56/57 - katechizm strona 66/67

Temat: Wąż miedziany zapowiedzią Krzyża.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 66

Ćw. 1- dokończ zdanie.

Ćw.2- uzupełnij tekst Pisma Świętego- katechizm BÓG MÓWI str. 66

Ćw.3- przyporządkuj zdania.

Ćw..4- dokończ zdanie.

Ćw.5-ułóż modlitwę, której hasłem będzie słowo ,,Krzyż”

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Jezus daje nam zbawienie ” katechizm str. 66

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 66

- WĄŻ MIEDZIANY

-KRZYŻ

21.01.21r czwartek

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 68

Katecheza nr 28 zeszyt ćwiczeń strona 58/59 - katechizm strona 68/69

Temat: Przymierze na Synaju wyrazem miłości Boga.

Ćw. 1-dokończ zdanie wyrazami z ramki. Można skorzystać SŁOWA KLUCZE str. 68

Ćw.2- dokończ zdanie.

Ćw.3-uzupełnij tekst Pisma Świętego- katechizm str.69 w żółtym okienku.

Ćw.4-prawo Boże jest podstawą życia moralnego dla wszystkich chrześcijan. Na podstawie KKK 1950, katechizm str.69 rozszyfruj i dokończ zdania.

Ćw.5- napisz, dlaczego Bóg dał nam przykazania.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, To przykazanie ja dziś daję wam” katechizm str. 68

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 68

-DEKALOG

-PRZYMIERZE