Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 5b

 

Język polski

18 I Temat: Czynów wielkich dokonali i w mitach się zapisali. Podmiot i orzeczenie.

 1. Wiadomości teoretyczne podręcznik str. 104 – 107.
 2. Pisemnie ćw. 7 i 8 str. 107.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 28 – 29.

19 – 20 I Temat:   W świecie bogów, herosów i ludzi. Charakterystyka postaci.   J. Parandowski „Dwanaście prac Heraklesa”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 152 – 159.
 2. Pisemnie ćw. 1, 4, 8 str. 159- 160.
 3. Dla chętnych ćw. 10 str. 161.

21 I Temat:  W labiryncie mitu – J. Parandowski „Tezeusz”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 162 – 164.
 2. Pisemnie ćw. 2, 5, 12.
 3. Wątek – przepisz wyjaśnienie.

22 I Temat:  Jacy? Którzy? Czyi? Kto rąbka tajemnicy uchyli? Przydawka.

 1. Napisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 109.
 2. Pisemnie ćw. 6 i 7 str. 111.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 30.

 

 Język angielski

 19.01.2021

Temat: Zarazki - tryb rozkazujący.

Lekcja na MS Teams.
20.01.2021

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 8 .

Lekcja na MS Teams.

22.01.2021

Temat: Self Check. Utrwalenie materiału z modułu 8.

Lekcja do pracy samodzielnej. Pracujecie z podręcznikiem na stronie 104.

Wykonajcie proszę ćwiczenia powtórzeniowe 1-6/104  z podręcznika. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.

 

Język niemiecki

Data : 21.01.2021

Temat: Der Tag von Phillip.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 18-19.

Data: 22.01.2021

Temat: Was macht Phillip am Tag?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 18,19 zeszyt ćwiczeń zad 22,23 str. 13

 

Historia

18.01.2021r.

Temat: Bizancjum w czasach świetności. (podręcznik str.104-108).

Lekcja na Microsoft Teams.

22.01.2021 r.

Temat: Arabowie i początki islamu. ( podręcznik 109-112)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

18.01.2021

Temat: Przypomnienie wiadomości o trójkątach.

Lekcja na Teams

19.01.2021

Temat: Wysokość trójkąta.

Lekcja na Teams

20.01.2021

Temat: Przypomnienie wiadomości o polu prostokąta. Jednostki pola.

Lekcja na Teams

21.01.2021

Temat: Wprowadzenie wzoru na pole trójkąta.

Lekcja na Teams

22.01.2021

Temat: Obliczanie pola trójkąta.

Lekcja na Teams

 

Geografia

20.01.2021

Temat: Wysokogórski krajobraz Tatr (część 2)

Podręcznik str.74 - 79

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie Tatr.

2. Krajobraz wysokogórski.

3. Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie.

4. Pogoda w Tatrach.

5. Piętra roślinne.

6. Tatrzański Park Narodowy.

7. Mieszkańcy Tatr i Podhala.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

18.01.2021r.

Dział III:  Wirusy, bakterie, protisty i grzyby.

Temat: Klasyfikacja organizmów.

Temat lekcji w podręczniku str. 61– 67.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 67

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4 do tego tematu lekcji str. 43 –45 .

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

21.01.2021

Temat: Właściwości wybranych metali.

Lekcja na Teams

                          

Informatyka       

19.01.2021r.

Temat:  Wykonujemy operacje na fragmencie programu.

Lekcja na Teams.

Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 67- 68 ( temat 6- punkt 2).

Wykonaj ćw. 2 str. 68.

 

Muzyka

20.01.2021.

Temat: W zimowym nastroju.

Podręcznik str.70-73.

(notatka w zeszycie)

 1. Kompozytorzy z różnych epok próbowali przedstawić zimę w swoich dziełach.

Układali melodie do tekstów opowiadających o tej porze roku oraz tworzyli dłuższe utwory instrumentalne, w których starali się naśladować odgłosy zimowej przyrody.

 1. Antonio Vivaldi skomponował „Koncert skrzypcowy” – „Zima”  i włączył go do słynnego cyklu „Cztery Pory Roku”.
 2.  W trakcie słuchania muzyki w wyobraźni każdego z nas pojawiają się   

              różne obrazy i skojarzenia. Muzyka wywołuje też rozmaite emocje.

Zadanie do wykonania:

Posłuchaj kilkakrotnie utworu Antonio Vivaldiego z cyklu „Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Wyobraź sobie obrazy i wydarzenia, które mogłaby ilustrować muzyka w utworze „Zima” – A. Vivaldiego.

Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu A Vivaldiego – „Zima”.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż itp.

Termin wykonania: 29.01.2021.

 

Plastyka

20.01.2021.

Temat: „Wnętrze wulkanu” – zastosowanie kompozycji dynamicznej w pracy 

                plastycznej.

Podr. str.53.

Zadanie do wykonania:

Wykonaj w technice mieszanej pracę plastyczną pt: „Wnętrze wulkanu”.

Zastosuj w pracy ukośne podziały płaszczyzny, ostre kształty i plamy, kręte

i krzywe linie oraz silne kontrasty zarówno w barwach jak i kształtach.

Termin wykonania; 29.01.2021.

 

Religia

19.01.21r wtorek

Katecheza nr 27 zeszyt ćwiczeń strona 56/57 - katechizm strona 66/67

Temat: Wąż miedziany zapowiedzią Krzyża.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 66

Ćw. 1- dokończ zdanie.

Ćw.2- uzupełnij tekst Pisma Świętego- katechizm BÓG MÓWI str. 66

Ćw.3- przyporządkuj zdania.

Ćw..4- dokończ zdanie.

Ćw.5-ułóż modlitwę, której hasłem będzie słowo ,,Krzyż”

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Jezus daje nam zbawienie ” katechizm str. 66

Do zapamiętania SŁOWA KLUCZE katechizm str. 66

- WĄŻ MIEDZIANY

-KRZYŻ

21.01.21r czwartek

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str. 68

Katecheza nr 28 zeszyt ćwiczeń strona 58/59 - katechizm strona 68/69

Temat: Przymierze na Synaju wyrazem miłości Boga.

Ćw. 1-dokończ zdanie wyrazami z ramki. Można skorzystać SŁOWA KLUCZE str. 68

Ćw.2- dokończ zdanie.

Ćw.3-uzupełnij tekst Pisma Świętego- katechizm str.69 w żółtym okienku.

Ćw.4-prawo Boże jest podstawą życia moralnego dla wszystkich chrześcijan. Na podstawie KKK 1950, katechizm str.69 rozszyfruj i dokończ zdania.

Ćw.5- napisz, dlaczego Bóg dał nam przykazania.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, To przykazanie ja dziś daję wam” katechizm str. 68

Do zapamiętania –SŁOWA KLUCZE – książka strona 68

-DEKALOG

-PRZYMIERZE