Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 6a

 

Język polski

18.01.2021

Temat: „ Ostatnia bitwa generała” – Juliusz Słowacki „ Sowiński w okopach Woli”.

1.Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

19.01.2021

Temat: Tęsknota za światem utraconym – Anna Kamieńska „ Prośba”.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

21.01.2021

Temat: „ Z dłonią w dłoni, z sercem przy sercu” – Tadeusz Różewicz „ Przepaść”.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

Temat: Powtórzenie pisowni wyrazów wielką i małą literą, nie z różnymi częściami mowy, pisowni przyimków, wyrazów z rz, ż, ch, h, u, ó, cząstek -bym, -byś, -by, -byście, -byśmy.

Spotkanie w aplikacji Teams.

22.01.2021

Temat: „ Gdzie złe wypadki, tam przyjaciel rzadki”- Adam Mickiewicz „ Przyjaciele”. Powtórzenia wiadomości na temat bajki.

1. Wpisz temat do zeszytu.

Spotkanie w aplikacji Teams.

 

Język angielski

data: 19.01.21r.

Temat: Jak on wygląda? – cechy wyglądu zewnętrznego.

data: 20.01.21r.

Temat:  Jaki on jest? – cechy charakteru.

data: 21.01.21r.

Temat:  Opisujemy kolegów z klasy.

 

Język niemiecki

Data : 19.01.2021

Temat: Was machst du zu Hause?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 26,27 , zeszyt ćwiczeń zad. 31,32 str. 15,16

Data : 21.01.2021.

Temat: Was musst du zu Hause machen?

Lekcja na Teams.

Podr. Str.28, zeszyt ćwiczeń zad. 33,34 str. 16

 

Historia

20.01.2021 r.

Temat: Barok i sarmatyzm. (podręcznik str. 112 -117).

Lekcja na Microsoft Teams.

22.01.2021 r.

Temat: Tajemnice sprzed wieków – Kto zwyciężył pod Wiedniem?. (podręcznik str. 118-119).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Proszę, aby na każdej lekcji uczniowie mieli przygotowane przybory: zastrugany ołówek, linijkę, ekierkę, kątomierz.

18.01.2021

Temat: Kwadrat i prostokąt – własności.

Lekcja na Teams

19.01.2021

Temat: Trójkąt – rodzaje, własności.

Lekcja na Teams

20.01.2021

Temat: Równoległobok, romb – własności.

Lekcja na Teams

21.01.2021

Temat: Trapez – własności.

Lekcja na Teams

22.01.2021

Temat: Co to jest pole figury? Jednostki pola.

Lekcja na Teams

 

Biologia

22.01.2021r.

Temat: Stawonogi i mięczaki – sprawdzian wiadomości.

Test on-line.

Szczegóły i formę  sprawdzianu przekażę na grupie przedmiotowej Microsoft Teams lub na grupie przedmiotowej Messenger.

 

Geografia

18.01.2021

Temat: : Zróżnicowanie klimatyczne Europy

Podręcznik str. 62 - 67

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Trzy strefy klimatyczne w Europie

2. Cechy różnych typów i odmian klimatu kontynentu

3. Czynniki wpływające na zróżnicowanie klimatu Europy

4. Strefy klimatyczne a roślinność na kontynencie

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Technika

20.01.2021

Temat: Instalacja gazowa.

Lekcję opracowujecie samodzielnie.

Przeczytajcie z podręcznika materiał od strony 205 do 208.

Do zeszytów wpiszcie króciutką notatkę w formie punktów – o czym dowiedzieliście się z podręcznika.

Np.

1. Schemat instalacji gazowej.

2. Po co nawaniany jest gaz substancją zapachową?

3.

4.

( tych punktów nie rozwijamy)

                          

Informatyka       

20.01.2021r. (temat na 2 jednostki lekcyjne)

Temat: Projekt i opracowanie prezentacji- „Moja klasa”.

Lekcja na Teams.

Wykonaj zadanie 7 str. 42 - przygotuj prezentację ilustrującą najważniejsze wydarzenia w twojej klasie i twojej szkole w bieżącym roku szkolnym. Prezentacja powinna zawierać: slajd tytułowy, slajd końcowy oraz 4 slajdy z wydarzeniami (napisz krótkie teksty opisujące wybrane wydarzenia i zilustruj je zdjęciami lub własnymi rysunkami). Dodaj animacje i przejścia slajdów.

 

Plastyka

19.01.2021.

Temat: Malarstwo realistyczne i abstrakcyjne.

Podr. str. 45 – 51.

         (notatka w zeszycie)

1. Realistyczny (od łac. „realis” – „prawdziwy”). Obrazy, które wiernie odtwarzają rzeczywistość, to obrazy realistyczne.

2. Abstrakcja – to taki sposób wykonania dzieła w sztukach plastycznych, który nie przedstawia rzeczywistości ani nie pokazuje znanych nam przedmiotów, zwierząt, ludzi, (mówimy – „sztuka nieprzedstawiająca”).

Obrazy abstrakcyjne – to dzieła ukazujące wyobrażone formy, mające źródło w przeżyciach i emocjach artystów, pobudzające fantazję widza kolorystyką oraz układem linii i plam.

Zadanie do wykonania;

Wyobraź sobie dżunglę, która wyrosła w środku miasta. Roślinność oplata ulice i budynki. Namaluj budowle w uproszczony sposób jako bryły geometryczne, natomiast drzewa, krzewy i kwiaty przedstaw szczegółowo.

Technika wykonania: rysunek, malarstwo.

Termin wykonania: 29.01.2021.

 

Muzyka

22.01.2021.

Temat: Antonio Vivaldi – „Cztery Pory Roku”.

Podr. str. 118 -119.

Zadania do wykonania:

1. Na podstawie tekstu z podręcznika ( Str. 118 – 119) zapisz w zeszycie notatkę o Antonio Vivaldim.

2. Posłuchaj kilkakrotnie utworu A. Vivaldiego z cyklu:  „Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Wyobraź sobie obrazy i wydarzenia , które mogłaby ilustrować muzyka.

3. Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu Antonio Vivaldiego -”Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż itp.

Termin wykonania: 02.02.2021.

 

Religia

19.01.21r wtorek

Temat nr 24 zeszyt ćwiczeń strona 50/51 -katechizm strona 58/59

Temat : Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa.

Ćw.1 –napisz skojarzenia ze słowem Kościół.

Ćw.-odpowiedz na pytania- przeczytaj katechizm BÓG MÓWI str 58

Ćw.3-uzupełnij tekst KKK 789- katechizm str 59

Ćw.4- dokończ zdanie.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,,Abba Ojcze” str. 58

22.01.21r piątek

Temat nr 25 zeszyt ćwiczeń strona 52/53 -katechizm strona 60/61

Temat : Kościół powszechny a kościoły lokalne.

Ćw.1 –odczytaj zdanie ukryte w plątaninie i zapisz je.

Ćw.- uzupełnij tekst Pisma Świętego- katechizm BÓG MÓWI str.60

Ćw.3-dokończ zdania- skorzystaj z tekstów SŁOWA KLUCZE str.60

Ćw.4- uzupełnij schemat i zaznacz …

Ćw.5- napisz, jak możemy przyczynić się do wzrastania w wierze kościoła.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,,Ziarenko do ziarenka ” str. 60