Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 6b

 

Język polski

18 I  

Temat:  Orzeczenia czasownikowe i imienne.

 1. Przypomnij sobie wiadomości ze str. 123.
 2. Napisz notatkę na podst. wiadomości ze str. 124.
 3. Pisemnie ćw. 8, 9, 10, 11 str. 126.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 52 – 54.

19 I

  Temat:  Czasem cuda się zdarzają….Adam Mickiewicz „Powrót taty”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 108 – 110.
 2. Wyjaśnienie pojęć: monolog, retrospekcja, ballada.
 3. Pisemnie ćw. 2, 5, 7, 8 str. 112.

20 I  

Temat:  Raj utracony – Juliusz Słowacki „W pamiętniku Zofii Bobrówny”.

 1. Zapoznanie z biografią Juliusza Słowackiego.
 2. Przeczytanie tekstu str. 113.
 3. Określenie nastroju wiersza.
 4. Autor a podmiot liryczny.
 5. Środki stylistyczne i ich funkcja w utworze.
 6. Pisemnie ćw. 2, 4 str. 114.

21 I 

 Temat:  Obrazy ojczyzny.

 1. Ćw. 5 i 8 str. 115.
 2. Z czym kojarzy ci się twoja ojczyzna?
 3. Jakie krajobrazy są dla ciebie szczególnie bliskie?
 4. Życie w Polsce i na emigracji.
 5. Co wiesz o problemach współczesnych emigrantów ( z mediów, z doświadczeń twoich bliskich )?
 6. Pisemnie ćw. 1 str. 115 z Zadań wyobraźni.

22 I 

Temat:  Rodzaje podmiotów.

 1. Przypomnij sobie wiadomości ze str. 127.
 2. Notatka na podst. wiadomości ze str. 130.
 3. Pisemnie ćw. 2, 5, 6, 11 str. 132.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 55 – 56.

 

Język angielski

data: 19.01.21r.

Temat: Jak on wygląda? – cechy wyglądu zewnętrznego.

data: 21.01.21r.

Temat: Jaki on jest? – cechy charakteru.

 data: 22.01.21r.

Temat:  Opisujemy kolegów z klasy.

 

Język niemiecki

Data : 18.01.2021

Temat: Was machst du zu Hause?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 26,27 , zeszyt ćwiczeń zad. 31,32 str. 15,16

Data : 22.01.2021.

Temat: Was musst du zu Hause machen?

Lekcja na Teams.

Podr. Str.28, zeszyt ćwiczeń zad. 33,34 str. 16

 

Historia

20.01.2021 r.

Temat: Barok i sarmatyzm. (podręcznik str. 112 -117).

Lekcja na Microsoft Teams.

22.01.2021 r.

Temat: Tajemnice sprzed wieków – Kto zwyciężył pod Wiedniem?. (podręcznik str. 118-119).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Data 18.01.2021

Temat: Kwadrat i prostokąt – własności.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data 19.01.2021

Temat: Trójkąt – rodzaje, własności.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data 20.01.2021

Temat: Równoległobok, romb – własności.  

Lekcja na Microsoft Teams.

Data  21.01.2021 

Temat:  Trapez – własności.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data  22.01.2021 

Temat: Co to jest pole figury? Jednostki pola.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

20.01.2021

Temat: : Zróżnicowanie klimatyczne Europy

Podręcznik str. 62 - 67

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Trzy strefy klimatyczne w Europie

2. Cechy różnych typów i odmian klimatu kontynentu

3. Czynniki wpływające na zróżnicowanie klimatu Europy

4. Strefy klimatyczne a roślinność na kontynencie

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

21.01.2021r.

Temat: Mięczaki – zwierzęta, które mają muszlę.

Temat lekcji w podręczniku str. 71 – 76.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 76

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6,7 do tego tematu lekcji str. 59-63.

Pomocniczy link do tematu.           

https://epodreczniki.pl/a/mieczaki/DPwmU7v61

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

19.01.2021

Temat: Klasyfikacja urządzeń technicznych.

Lekcję opracowujecie samodzielnie.

Zapoznajcie się z tematem na stronie 212.

W zeszycie zróbcie notatkę. Należy ją uzupełnić przykładami urządzeń domowych

Różne kryteria podziału urządzeń.

1. Ze względu na przeznaczenie

 a) ułatwiające obróbkę termiczną potraw

-

-

 b) ułatwiające pracę fizyczną

-

-

c) ułatwiające przekazywanie informacji

-

-

2. Przyrządzanie posiłków

a) rozdrabnianie

-

b) mieszanie

-

-

3. Czyszczenie

a) zmywanie

-

b) odkurzanie

4. Konserwacja odzieży

a) pranie

-

-

b) prasowanie

-

-

c) szycie

-

-

 

Informatyka

22.01.2021

Temat: Środowisko programu Scratch

Przypomnienie elementów środowiska programu Scratch: okno programu, modyfikacje postaci duszka, tło sceny, kategorie skryptów, tworzenie zmiennych, ...

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Plastyka

19.01.2021.

Temat: Malarstwo realistyczne i abstrakcyjne.

Podr. str. 45 – 51.

         (notatka w zeszycie)

1. Realistyczny (od łac. „realis” – „prawdziwy”). Obrazy, które wiernie odtwarzają rzeczywistość, to obrazy realistyczne.

2. Abstrakcja – to taki sposób wykonania dzieła w sztukach plastycznych, który nie przedstawia rzeczywistości ani nie pokazuje znanych nam przedmiotów, zwierząt, ludzi, (mówimy – „sztuka nieprzedstawiająca”).

Obrazy abstrakcyjne – to dzieła ukazujące wyobrażone formy, mające źródło w przeżyciach i emocjach artystów, pobudzające fantazję widza kolorystyką oraz układem linii i plam.

Zadanie do wykonania;

Wyobraź sobie dżunglę, która wyrosła w środku miasta. Roślinność oplata ulice i budynki. Namaluj budowle w uproszczony sposób jako bryły geometryczne, natomiast drzewa, krzewy i kwiaty przedstaw szczegółowo.

Technika wykonania: rysunek, malarstwo.

Termin wykonania: 29.01.2021.

 

Muzyka

19.01.2021.

Temat: Antonio Vivaldi – „Cztery Pory Roku”.

Podr. str. 118 -119.

Zadania do wykonania:

1. Na podstawie tekstu z podręcznika ( Str. 118 – 119) zapisz w zeszycie notatkę o Antonio Vivaldim.

2. Posłuchaj kilkakrotnie utworu A. Vivaldiego z cyklu:  „Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Wyobraź sobie obrazy i wydarzenia , które mogłaby ilustrować muzyka.

3. Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu Antonio Vivaldiego -”Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż itp.

Termin wykonania: 02.02.2021.

 

Religia

20.01.21r środa

Temat nr 23 zeszyt ćwiczeń strona 48/49 -katechizm strona 54/55

Temat : Sakrament namaszczenia chorych zjednoczeniem z Chrystusem.

Ćw.1 –odpowiedz na pytania.

Ćw.2 – wymień skutki sakramentu namaszczenia chorych.

Ćw.3- zmieniamy zrobimy na teams

Ćw. 4-zmieniamy przepiszcie:

Pan Jezus ustanowił sakrament namaszczenia chorych słowami:

,,Choruje ktoś wśród was.

Niech sprowadzi kapłanów, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.

A modlitwa pełna łaski będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie,

a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” Jk 5, 14-15

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,, Dotknij Panie moich oczu ” katechizm str. 54

21.01.21r czwartek

Temat nr 24 zeszyt ćwiczeń strona 50/51 -katechizm strona 58/59

Temat : Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa.

Ćw.1 –napisz skojarzenia ze słowem Kościół.

Ćw.-odpowiedz na pytania- przeczytaj katechizm BÓG MÓWI str 58

Ćw.3-uzupełnij tekst KKK 789- katechizm str 59

Ćw.4- dokończ zdanie.

Do zaśpiewania z wykorzystaniem yt. ,,Abba Ojcze” str. 58