Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 7a

 

Język polski 

18.01.2021r. poniedziałek / 20.01.2021r. środa 

Temat: Tam, gdzie kara depcze winie po piętach - Świtezianka A. Mickiewicza. 

21.01.2021r. czwartek 

Temat: Spotkanie z Małym Księciem - Mały Książe A. de Saint-Exupery. 

22.01.2021r. piątek 

Temat: W drogę z kluczem wędrownych ptaków. Wędrówka z Małym Księciem. 

 

Język angielski

data: 18.01.21r.

Temat:  Poznane określniki ilości – ćwiczenia utrwalające.

data: 21.01.21r.

Temat:  Określniki ilości – praca z zeszytem ćwiczeń.

data: 22.01.21r.

Temat:  Określniki ilości – sprawdź się sam!

 

Język niemiecki

Data : 19.01.2021

Temat: Wer ist das denn?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 38,39

Data : 21.01.2021

Temat: Wer ist das denn ?

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 42,43

 

Historia

18.01.2021 r.

Temat: Po powstaniu styczniowym.  (podręcznik str. 106-111).

Lekcja na Microsoft Teams.

21.01.2021 r.

Temat: Zmiany społeczno – gospodarcze na ziemiach polskich. (podręcznik str. 112-117).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

18.01.2021

Temat: Pola wielokątów.

Podręcznik strona 134-139. Lekcje na Microsoft Teams.

19,20.01.2021

Temat: Układ współrzędnych.

Podręcznik strona 141-145. Lekcje na Microsoft Teams.

21,22.01.2021

Temat: Zadania utrwalające.

Podręcznik strona 148-152. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Geografia

19.01.2021

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocie

 Podręcznik str. 116 – 120

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Terminy: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo.

2. Podział gospodarki narodowej na sektory

3. Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce

4. Poziom bezrobocia w kraju

5. Przyczyny i skutki bezrobocia

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

21.01.2021

Temat: Miasta w Polsce

Podręcznik str. 121 – 125

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Miasto jako jednostka osadnicza

2. Rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce

3. Największe polskie miasta

4. Problemy mieszkańców dużych miast

5. Miasta województwa świętokrzyskiego

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

Dział V: Układ oddechowy

19.01.2021r.

Temat: Budowa i rola układu oddechowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 119-121.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 121

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str.62

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

20.01.2021r.

Temat: Mechanizm oddychania.

Temat lekcji w podręczniku str. 122-126

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 126 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 66 szóstą kropkę „●”  jako  czwarty punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,6,7,8 do tego tematu lekcji str. 64-66.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

18.01.2021r.

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym – cd.

Temat w podręczniku str. 100 – 105

W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zadania z podręcznika do tego tematu lekcji str. 105.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

19.01.2021r.

Temat: Atom i cząsteczki – podsumowanie wiadomości.

Temat w podręczniku str. 106 – 107

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 60 – 61.

Przygotowujemy się do sprawdzianu wiadomości  z tego działu – „Atom i cząsteczka”, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Fizyka

Data 18.01.2021

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data  20.01.2021

Temat: Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne – rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Informatyka

19.01.2021

Temat: Wstawianie obrazów i innych obiektów do tekstu.

Podręcznik strona 83-87, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

22.01.2021.

Temat: Film jako dziedzina sztuki. Środki wyrazu filmu.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 30 – 35.

(notatka w zeszycie)

  1. Film to dziedzina sztuki, w której twórcy opowiadają historie za pomocą 

             serii obrazów wzbogaconych o ruch i dźwięk.

  1. Do filmowych środków wyrazu należą: kadr, ujęcie, scena, sekwencja,    montaż, praca kamery, dźwięk, scenografia i rekwizyty, oświetlenie, charakteryzacja i choreografia, efekty specjalne.
  2. Wyróżnia się plany filmowe: totalny, ogólny, pełny, amerykański, średni,

półzbliżenie, zbliżenie i detal.

 

Zadanie do wykonania:

Nakręć krótki film na dowolny, wybrany przez siebie temat, np.: wydarzenie, moje hobby, zainteresowania, pasje, jak spędzam wolny czas, itp.

Zastosuj wybrane środki wyrazu filmu.

Termin wykonania; 05.02.2021.

 

Muzyka

20.01.2021.

Temat: Wokalne zespoły kameralne.

Podr. str. 67 – 68.

(notatka w zeszycie)

1. Muzyka kameralna – utwory przeznaczone do wykonywania przez   

           niewielkie zespoły wokalne lub instrumentalne.

2. Zespół kameralny – grupa od 2 do 9 wokalistów lub instrumentalistów.

Zadanie domowe:

Wypisz w zeszycie wokalne zespoły kameralne. (podr. str.68)

Termin: 28.01.2021.

 

Religia

20.01.21r środa

Temat nr 26 zeszyt ćwiczeń strona 54/55 -katechizm strona 60/61

Temat : Machabeusze – ludzie wierni Bogu.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str.60/61

Ćw.1- wpisz cechy charakteryzujące postawę matki machabejskiej i jej synów.

Ćw.2- dokończ zdanie.

Ćw. 3-korzystając z podręcznika, uzupełnij tekst- katechizm str. 61

Ćw.4-korzystając z podręcznika, zapisz słowa, którymi w czasie liturgii bierzmowania będziesz prosił Ducha Świętego o umocnienie w wierze.

Ćw.5- ZMIENIAMY -zrobimy teams

Do zapamiętania – książka strona 60

-HEROIZM

22.01.21r piątek

Temat nr 27 zeszyt ćwiczeń strona 56/57 -katechizm strona 58/59

Temat : Bóg Panem czasu i Historii.

Ćw.1- napisz, co rozumiesz przez słowo ,,czas”

Ćw.2-uzupełnij tekst z Księgi Koheleta-katechizm str 62

Ćw.3-na podstawie wiadomości zdobytych na katechezie, dokończ zdania.

Ćw.4-uzupełnij tabelę.

Ćw.5-zmieniamy zrobimy na teams.

Do zapamiętania – książka strona 62

-Czas

 

Wdż  

20.01.2021r.

Temat:Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.

https://www.youtube.com/watch?v=eXFYkn3Rt20

https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA

https://www.youtube.com/watch?v=evJgoPaLUC4

Życzę miłego oglądania.