Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 7c

 

Język polski

18 – 19 I Temat: Tam, gdzie kara depcze winie po piętach – A. Mickiewicz „Świtezianka”.

 1. Wysłuchaj tekstu:

https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DnTRozHHU

i wykonaj pisemnie ćw. 3, 4, 7, 16 ( ze strony epodreczniki )

 1. Cechy ballady – przepisz ze str. 137.
 2. Zeszyt ćwiczeń str. 67 – 68.

19 I Temat: W labiryncie życia – na podst. tekstu „Lot Komety”.

 1. Zapoznanie z tekstem str. 138 – 141.
 2. Blog – zapis definicje ze str. 141.
 3. Ustnie ćw. 1, 4, 5, 6.
 4. W jaki sposób zredagować argument? Przepisz ze str. 142.
 5. Pisemnie ćw. 8 i/lub 14 str. 143.
 6. Zeszyt ćwiczeń str. 69 – 70.

21 – 22 I Temat: Na początku było słowo, a na końcu frazes… Perswazja i manipulacja językowa.

Można skorzystać z:

https://epodreczniki.pl/a/reklamowy-zawrot-glowy/DzzrChVWc

 1. Perswazja - ……………………
 2. Manipulacja językowa - ………………………
 3. Pisemnie ćw. 2 str. 145.
 4. Zeszyt ćwiczeń str. 71 – 75.

 

Język angielski

data: 19.01.21r.

Temat: Poznane określniki ilości – ćwiczenia utrwalające.

data: 20.01.21r.

Temat:  Określniki ilości – praca z zeszytem ćwiczeń.

data: 22.01.21r.

Temat:  Określniki ilości – sprawdź się sam!

 

Język niemiecki

Data : 19.01.2021

Temat: Wer ist das denn?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 38,39

Data : 21.01.2021

Temat: Wer ist das denn ?

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 42,43

 

Historia

Data: 18.01.2021

Temat: Świat na drodze ku wojnie

Podręcznik strony: 136-140

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

Punkty do zapisania:

 1. Nowe mocarstwa, Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia
 2. Konflikty kolonialne.
 3. Konflikty między europejskimi mocarstwami.
 4. Rozpad bloku państw zaborczych
 5. Podział mocarstw na dwa sojusze
 6. Trójprzymierze, czyli państwa centralne, Niemcy, Austro-Węgry, Włochy.
 7. Trójporozumienie, nazywane ententą od francuskiego określenia entente cordiale, czyli serdeczne porozumienie. Państwa wchodzące w skład ententy to: Wielka Brytania, Francja, Rosja.
 8. Wyścig zbrojeń, wynalezienie nowych, groźnych broni. Nowe rodzaje sił zbrojnych – siły powietrzne.
 9. Rywalizacja na morzach i oceanach. Duże okręty wojenne – drednoty oraz wprowadzenie okrętów podwodnych do użytkowania.
 10. Wojna rosyjsko-japońska w 1905 roku. Klęska wojsk carskich oraz floty pod Cuszimą.
 11. Sytuacja na półwyspie bałkańskim – tak zwany kocioł bałkański.

Zadanie domowe: pisemnie w zeszycie ćwiczenie 3 strona 140

Data: 19.01.2021

Temat: Na frontach I wojny światowej – wojna na zachodzie Europy

Podręcznik strony: 141-147

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie Historia 7 C  i grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

 1. Wybuch I wojny światowej, zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie.
 2. 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii.
 3. Walki na zachodzie Europy. Niemieckie plany wojny błyskawicznej.
 4. Bitwa nad francuską rzeką Marną.
 5. Wojna przybiera charakter wojny pozycyjnej.
 6. Bitwa pod Verdun w 1916 roku. Nowe rodzaje broni i krwawe skutki ich użycia.
 7. Olbrzymie straty wśród walczących stron i stabilizacja linii frontu. Wielkie armie naprzeciw siebie tkwiące w okopach.
 8. Wojna na morzach, skutki użycia okrętów podwodnych przez Niemcy.

 

Matematyka

18.01.2021

Temat: Pola wielokątów.

Podręcznik strona 141-145.  Lekcje na Microsoft Teams.

19,20.01.2021

Temat: Zadania utrwalające.

Podręcznik strona 148-152. Lekcje na Microsoft Teams.

21,22.01.2021

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Podręcznik strona 146-147. Lekcje na Microsoft Teams.

 

Geografia

18.01.2021

Temat: Migracje, zaludnienie, struktura wieku na obszarach wiejskich

Podręcznik str. 106 – 108

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Ruch ludności na terenach wiejskich w pobliżu dużych miast i z dala od nich

2. Zmiany liczby ludności i struktura wieku obszarów wiejskich

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

20.01.2021

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa

Podręcznik str. 109 – 115

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Struktura narodowościowa

2. Mniejszości narodowe i etniczne

3. Wyznania w Polsce

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

Dział V: Układ oddechowy.

20.01.2021r.

Temat: Budowa i rola układu oddechowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 119-121.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 121

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str.62

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

22.01.2021r.

Temat: Mechanizm oddychania.

Temat lekcji w podręczniku str. 122-126

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 126 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 66 szóstą kropkę „●”  jako  czwarty punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,6,7,8 do tego tematu lekcji str. 64-66.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

21.01.2021r.

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym – cd.

Temat w podręczniku str. 100 – 105

W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zadania z podręcznika do tego tematu lekcji str. 105.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

22.01.2021r.

Temat: Atom i cząsteczki – podsumowanie wiadomości.

Temat w podręczniku str. 106 – 107

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 60 – 61.

Przygotowujemy się do sprawdzianu wiadomości  z tego działu – „Atom i cząsteczka”, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Fizyka

Data 18.01.2021

Temat: Prawo Pascala.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data  21.01.2021

Temat: Prawo Archimedesa.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Informatyka

20.01.2021

Temat: Wstawianie obrazów i innych obiektów do tekstu.

Podręcznik strona 83-87, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

18.01.2021.

Temat: Film jako dziedzina sztuki. Środki wyrazu filmu.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 30 – 35.

(notatka w zeszycie)

 1. Film to dziedzina sztuki, w której twórcy opowiadają historie za pomocą 

             serii obrazów wzbogaconych o ruch i dźwięk.

 1. Do filmowych środków wyrazu należą: kadr, ujęcie, scena, sekwencja,    montaż, praca kamery, dźwięk, scenografia i rekwizyty, oświetlenie, charakteryzacja i choreografia, efekty specjalne.
 2. Wyróżnia się plany filmowe: totalny, ogólny, pełny, amerykański, średni,

półzbliżenie, zbliżenie i detal.

Zadanie do wykonania:

Nakręć krótki film na dowolny, wybrany przez siebie temat, np.: wydarzenie, moje hobby, zainteresowania, pasje, jak spędzam wolny czas, itp.

Zastosuj wybrane środki wyrazu filmu.

Termin wykonania; 05.02.2021.

 

Muzyka

21.01.2021.

Temat: Wokalne zespoły kameralne.

Podr. str. 67 – 68.

(notatka w zeszycie)

 1. Muzyka kameralna – utwory przeznaczone do wykonywania przez   

           niewielkie zespoły wokalne lub instrumentalne.

 1. Zespół kameralny – grupa od 2 do 9 wokalistów lub instrumentalistów.

Zadanie domowe:

Wypisz w zeszycie wokalne zespoły kameralne. (podr. str.68)

Termin: 28.01.2021.

 

Religia

20.01.21r środa

Temat nr 26 zeszyt ćwiczeń strona 54/55 -katechizm strona 60/61

Temat : Machabeusze – ludzie wierni Bogu.

Przeczytaj fragment BÓG MÓWI katechizm str.60/61

Ćw.1- wpisz cechy charakteryzujące postawę matki machabejskiej i jej synów.

Ćw.2- dokończ zdanie.

Ćw. 3-korzystając z podręcznika, uzupełnij tekst- katechizm str. 61

Ćw.4-korzystając z podręcznika, zapisz słowa, którymi w czasie liturgii bierzmowania będziesz prosił Ducha Świętego o umocnienie w wierze.

Ćw.5- ZMIENIAMY -zrobimy teams

Do zapamiętania – książka strona 60

-HEROIZM

22.01.21r piątek

Temat nr 27 zeszyt ćwiczeń strona 56/57 -katechizm strona 58/59

Temat : Bóg Panem czasu i Historii.

Ćw.1- napisz, co rozumiesz przez słowo ,,czas”

Ćw.2-uzupełnij tekst z Księgi Koheleta-katechizm str 62

Ćw.3-na podstawie wiadomości zdobytych na katechezie, dokończ zdania.

Ćw.4-uzupełnij tabelę.

Ćw.5-zmieniamy zrobimy na teams.

Do zapamiętania – książka strona 62

-Czas