Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 8b

 

Język polski

18.01.2021r.

Temat:Podsumowanie wiadomości rozdział 3. Wzorce .

1.Przypomnienie problematyki utworów- schematu str. 131.

2. Przypomnienie zagadnień gramatycznych- schemat str.132.

19.01.2021r.

Temat: Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności

Korzystamy  z podręcznika str. 133-134. Czytamy ze zrozumieniem  tekst Primus interpares. Wywiad z Przemysławem Staroniem (fragmenty). Formułujemy odpowiedzi na pytania do tekstu.

20.01.2021r.

Temat: Polski patriotyzm

1. Zapoznanie się z fragmentami rozmowy z Agnieszką Durską.

2. Scharakteryzowanie patriotyzmu dawniej i dziś.

3. Tworzenie definicji patriotyzmu.

21.01.2021r.

Temat:  Polska moim domem.

Czytamy informacje o zespole muzycznym Lao Che.  Zapoznajemy się z treścią utworu Kapitan Polska – podręcznik str. 153-154. Odpowiadamy na pytania do tekstu.

22.01.2021r.

Temat:  Oczami obcokrajowca.

1. Zapoznanie się z fragmentami tekstu Steffena Möllera Polska da się lubić.

2. Rozmowa o bohaterze tekstu, jego zachowaniu, poglądach i stosunku do Polski i Polaków.

3. Sporządzenie katalogu pozytywnych i negatywnych cech Polaków.

 

Język angielski

data: 18.01.21r.

Temat: Obchody i zwyczaje związane z festiwalami.

data: 19.01.21r.

Temat: Szczególne dni w roku.

data: 20.01.21r.

Temat: Zawstydzające momenty.

 

Język niemiecki

Data : 21.01.2021

Temat: Was fehlt dir?

Podr. Str. 36, zad.1,2, zeszyt ćwiczeń zad. 1,2,3 str. 36

Data : 20.01.2021

Temat: Beim Arzt.

Lekcja na Teams.

Podr. Str.37, zad. 4,5  Zeszyt ćwiczeń zad. 4,7  str. 37

 

Historia

Data: 20.01.2021

Temat: Za żelazną kurtyną – omówienie tematu

Podręcznik strony: 116-120

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać i przypomnieć sobie tekst lekcji. .  Na lekcji omówimy  temat o państwach tworzących blok wschodni na czele z ZSRS.  Temat był już zapisany i wstępnie omówiony przed przerwą świąteczną i feriami. Teraz przypomnimy go i omówimy przed kolejnym semestrem nauczania.

Przypomnienie poprawnego zapisu punktów w zeszycie i zagadnień do omówienia:

 1. ZSRS po II wojnie światowej.
 2. Powstanie komunistycznej Jugosławii i jej relacje z ZSRS
 3. Kraje demokracji ludowej oraz Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
 4. Śmierć Stalina w 1953 roku i odwilż w państwach bloku wschodniego. Chruszczow na czele ZSRS.
 5. Powstanie Układu Warszawskiego w 1955 roku
 6. Powstanie węgierskie 1956 rok przeciw komunistom i ZSRS
 7. Polityka odprężenia między ZSRS i USA
 8. Powrót Chruszczowa do polityki zastraszania, incydent z samolotem szpiegowskim U 2.

 

Data: 22.01.2021

Temat: Daleki Wschód po II wojnie światowej

Podręcznik strony: 121-125

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Na lekcji omawiamy przebieg wojny domowej w Chinach oraz jej skutki. Mówimy o powstaniu komunistycznych Chin oraz o konflikcie na półwyspie koreańskim.

Przypomnienie poprawnego zapisu punktów w zeszycie i zagadnień do omówienia:

 1. Wojna domowa w Chinach. Nacjonalistyczny Kuomintang kontra Komunistyczna Partia Chin
 2. Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej 1 października 1949 roku.
 3. Mao Zedong i jego polityka wewnętrzna, komuny ludowe i polityka wielkiego skoku.
 4. Rewolucja kulturalna w Chinach.
 5. Wyspa i państwo Tajwan założone przez Kuomintang i Czang Kaj-Szeka.
 6. Wojna koreańska, udział USA pod flagą ONZ.
 7. Strefa demarkacyjna i powstanie dwu państw koreańskich
 8. Okupacja Japonii przez USA i początki potęgi gospodarczej Japonii.
 9. Klęska Francji w Indochinach. Powstanie niepodległych państw Wietnamu, Laosu i Kambodży.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

18.01.2021r.

Temat: Długość odcinka w układzie współrzędnych.

19.01- 20.01.2021r.

Temat: Dowodzenie w geometrii.

21.01.2021r.

Temat: Figury geometryczne na płaszczyźnie- rozwiazywanie zadań.

22.01.2021r.

Temat: Figury geometryczne na płaszczyźnie- powtórzenie wiadomości.

25.01.2021r. (poniedziałek)- sprawdzian wiadomości z działu: „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.

Geografia

20.01.2021

Temat: Etiopia – problem głodu i niedożywienia

Podręcznik str. 82 – 89

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie geograficzne Etiopii

2. Pojęcia: niedożywienie, głód, głód utajony

3. Przyczyny głodu w Etiopii

4. Skutki głodu i niedożywienia

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

19.01.2021r.

Temat:  Ewolucja życia – podsumowanie wiadomości.

Temat z podręcznika str.73 – 75.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia1,2,3,4,5 do  tematu lekcji str. 44-45.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

18.01.2021r.

Temat: Porównanie właściwości soli i ich zastosowań.

Temat w podręczniku str. 85-93.

Rozwiązujemy zadanie 1 z podręcznika do tego tematu lekcji str. 93.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

21.01.2021r.

Temat: Sole – podsumowanie wiadomości.

Temat w podręczniku str. 94- 96.

Rozwiązujemy zadania  z podręcznika do tego tematu lekcji str. 96.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Fizyka

Data 21.01.2021

Temat:  Bieguny magnetyczne- rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data 22.01.2021

Temat:  Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 20.01.2021

Temat: Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka.

 

Wiedza o społeczeństwie

20.01.2021 r.

Temat: Mniejszości narodowe. ( podręcznik 108-111)

Lekcja na Microsoft Teams.

21.01.2021 r.

Temat: Tolerancja i przejawy ksenofobii. (podręcznik str. 114-116).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Informatyka

22.01.2021

Temat: Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym

1. Budowa arkusza kalkulacyjnego (kolumny, wiersze, komórki, skoroszyt, arkusz, …)

2. Zaznaczanie, wstawianie, usuwanie, kopiowanie kolumn, wierszy, arkuszy

3. Wprowadzanie danych do arkusza

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl      

 

Religia

19.01.21r wtorek

Temat nr 23 zeszyt ćwiczeń strona 48/49 -katechizm strona 52/53

Temat : Jezus karmi nas swoim Ciałem.

Ćw.1-przedstaw graficzni, co przynosimy w procesji z darami do ołtarza Pańskiego

Ćw.2 –uzupełnij tekst posługując się Pismem Świętym-katechizm str 52

Ćw.3- wyjaśnij, co dokonuje się podczas konsekracji chleba i wina.

Ćw.4-napisz jakie owoce rodzi przynosi Komunia Święta-katechizm str.53 PODAJEMY APOSTOLSKIE WEZWANIE

Ćw. 5- napisz, co to znaczy, że Eucharystia jest darem Boga dla człowieka.

21.01.21r czwartek

Temat nr 25 zeszyt ćwiczeń strona 52/53 -katechizm strona 56/57

Temat : Dar przywracania pokoju między Bogiem a ludźmi- kapłaństwo.

Ćw.1- Napisz, z czym kojarzy Ci się słowo: ,,kapłan”

Ćw.2-korzystając z podręcznika, napisz, czym jest sukcesja apostolska.

Ćw.3 –uzupełnij tabelę.

Ćw.4– na podstawie słów Papieża Franciszka, które znajdują się w podręczniku, napisz kim są kapłani-

katechizm str. 57

Ćw.5- napisz, w jaki sposób możemy pomagać kapłanom.