Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

18-22.01

Zdalne nauczanie -  18.01 – 22.01

KLASA 7b

 

Język polski

18 – 19 I Temat: Wirtualny czy realny?  W. Pielewin „Hełm grozy”.

 1. Podręcznik str. 147 – 152.
 2. Wyjaśnienie pojęć: Internet, netykieta.
 3. Zagrożenia związane z wykorzystywaniem mediów elektronicznych.
 4. Motyw labiryntu.
 5. Ćw. 4, 7, 8, 11, 12 str. 153.
 6. Zeszyt ćwiczeń str. 76 – 78.

20 I Temat:  W labiryncie słów. Skrótowce.

 1. Zapisanie notatki na podst. wiadomości ze str. 155 z podręcznika.
 2. Do wykonania ćwiczenia ze str. 156.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 79 – 81.

21  I  Temat:  Herosi popkultury.  Spiderman. Siła złego na jednego ( fragment komiksu).

 1. Komiks – cechy gatunku.
 2. Motywy wędrowne wykorzystywane w komiksach, nawiązania do mitologii.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 82 – 84.

22 I Temat:  Krótko i najkrócej.  Skróty.

 1. Podręcznik str. 161 – 162.
 2. Zasady ortograficzne obowiązujące w pisowni skrótów.
 3. Zeszyt ćwiczeń str. 85 – 87.

 

Język angielski

data: 18.01.21r.

Temat:  Poznane określniki ilości – ćwiczenia utrwalające.

data: 19.01.21r.

Temat:  Określniki ilości – praca z zeszytem ćwiczeń.

data: 21.01.21r.

Temat:  Określniki ilości – sprawdź się sam!

 

Język niemiecki

Data : 20.01.2021

Temat: Wer ist das denn?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 38,39

Data : 22.01.2021

Temat: Wer ist das denn ?

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 42,43

 

Historia

20.01.2021 r.

Temat: Po powstaniu styczniowym.  (podręcznik str. 106-111).

Lekcja na Microsoft Teams.

21.01.2021 r.

Temat: Zmiany społeczno – gospodarcze na ziemiach polskich. (podręcznik str. 112-117).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

18.01.2021r.

Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

19.01.2021r.

Temat: Budowanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych.

20.01.2021r.

Temat: Zapisywanie treści zadań za pomocą wyrażeń algebraicznych.

21.01.2021r.

Temat: Jednomiany, porządkowanie jednomianów.

22.01.2021r.

Temat: Suma algebraiczna.

 

Geografia

18.01.2021

Temat: Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa

Podręcznik str. 109 – 115

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Struktura narodowościowa

2. Mniejszości narodowe i etniczne

3. Wyznania w Polsce

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

22.01.2021

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocie

 Podręcznik str. 116 – 120

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Terminy: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo.

2. Podział gospodarki narodowej na sektory

3. Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce

4. Poziom bezrobocia w kraju

5. Przyczyny i skutki bezrobocia

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

Dział V: Układ oddechowy.

18.01.2021r.

Temat: Budowa i rola układu oddechowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 119-121.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 121

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2 do tego tematu lekcji str.62

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

22.01.2021r.

Temat: Mechanizm oddychania.

Temat lekcji w podręczniku str. 122-126

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 126 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 66 szóstą kropkę „●”  jako  czwarty punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,6,7,8 do tego tematu lekcji str. 64-66.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Chemia 

19.01.2021r.

Temat: Zależność między budową atomu pierwiastka chemicznego a jego położeniem w układzie okresowym – cd.

Temat w podręczniku str. 100 – 105

W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zadania z podręcznika do tego tematu lekcji str. 105.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

21.01.2021r.

Temat: Atom i cząsteczki – podsumowanie wiadomości.

Temat w podręczniku str. 106 – 107

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 60 – 61.

Przygotowujemy się do sprawdzianu wiadomości  z tego działu – „Atom i cząsteczka”, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Fizyka

Data 18.01.2021

Temat: Prawo Pascala.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data  19.01.2021

Temat: Prawo Archimedesa.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Informatyka

22.01.2021

Temat: Wstawianie obrazów i innych obiektów do tekstu.

Podręcznik strona 83-87, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

20.01.2021.

Temat: Film jako dziedzina sztuki. Środki wyrazu filmu.

Zapoznaj się z tekstem z podręcznika str. 30 – 35.

(notatka w zeszycie)

 1. Film to dziedzina sztuki, w której twórcy opowiadają historie za pomocą 

             serii obrazów wzbogaconych o ruch i dźwięk.

 1. Do filmowych środków wyrazu należą: kadr, ujęcie, scena, sekwencja,    montaż, praca kamery, dźwięk, scenografia i rekwizyty, oświetlenie, charakteryzacja i choreografia, efekty specjalne.
 2. Wyróżnia się plany filmowe: totalny, ogólny, pełny, amerykański, średni,

półzbliżenie, zbliżenie i detal.

Zadanie do wykonania:

Nakręć krótki film na dowolny, wybrany przez siebie temat, np.: wydarzenie, moje hobby, zainteresowania, pasje, jak spędzam wolny czas, itp.

Zastosuj wybrane środki wyrazu filmu.

Termin wykonania; 05.02.2021.

 

Muzyka

21.01.2021.

Temat: Wokalne zespoły kameralne.

Podr. str. 67 – 68.

(notatka w zeszycie)

1. Muzyka kameralna – utwory przeznaczone do wykonywania przez   

           niewielkie zespoły wokalne lub instrumentalne.

2. Zespół kameralny – grupa od 2 do 9 wokalistów lub instrumentalistów.

Zadanie domowe:

Wypisz w zeszycie wokalne zespoły kameralne. (podr. str.68)

Termin: 28.01.2021.

 

Religia

19.01.21r wtorek

Temat nr 27 zeszyt ćwiczeń strona 56/57 -katechizm strona 58/59

Temat : Bóg Panem czasu i Historii.

Ćw.1- napisz, co rozumiesz przez słowo ,,czas”

Ćw.2-uzupełnij tekst z Księgi Koheleta-katechizm str 62

Ćw.3-na podstawie wiadomości zdobytych na katechezie, dokończ zdania.

Ćw.4-uzupełnij tabelę.

Ćw.5-Zmieniamy zrobimy na teams.

Do zapamiętania – książka strona 62

-Czas

21.01.21r czwartek

Temat nr 28 zeszyt ćwiczeń strona 60/61 -katechizm strona 66/67

Temat : Oczekiwany Mesjasz.

Ćw.1- rozwiąż krzyżówkę.

Ćw.2- wyjaśnij znaczenie słowa ,,Mesjasz” można skorzystać z katechizmu str 66

Ćw.3-na podstawie wiadomości zdobytych na katechezie napisz, co było treścią mesjańskiego posłannictwa Jezusa Chrystusa.

Przepiszcie:

Treścią mesjańskiego posłannictwa było wykupienie ludzi od grzechu pierworodnego.

Jezus przyszedł na ziemię w pewnym momencie czasu przyjmując naturę ludzką, aby przybliżyć Boga ludziom dla ich dobra czyli zbawienia.

Ćw.4-ułóż modlitwę, w której podziękujesz Jezusowi za ego mesjańskie posłannictwo.

 

Wdż  

20.01.2021r.

Temat:Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.

https://www.youtube.com/watch?v=eXFYkn3Rt20

https://www.youtube.com/watch?v=Z6huMj4_lAA

https://www.youtube.com/watch?v=evJgoPaLUC4

Życzę miłego oglądania.