Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

25-29.01

Zdalne nauczanie -  25.01 – 29.01

 

Język polski

25 I Temat:  Ludeczka da się lubić? – na podst opowiadania „Ludeczka” ( fragm.  książki „Mikołajek”).

26 I Temat:  Stosunek ludzi do zwierząt – na podst. opowiadania „Reks”.

27 I Temat:  Dlaczego nie warto wagarować? – na podst. opowiadania „Świetnieśmy się bawili”.

28 I Temat: Uciekać czy nie uciekać z domu? – na podst. opowiadania „Uciekam z domu”.

29 I Temat:  Redagowanie opowiadania – na podst. wybranych opowiadań o Mikołajku.

 

 Język angielski

25.01.2021

Temat: Powtórzenie materiału z rozdziału 3.

26.01.2021

Temat: Rooms and furniture – wprowadzenie słownictwa.

29.01.2021

Temat: Unusual buildings – czytanie o niezwykłych budynkach.

 

Język niemiecki

26.01.2021

Temat: Ist das deine Oma?

Lekcja na Teams.

zeszyt ćwiczeń zad 25,26, str.22

29.01.2021

Temat: Erwin ist mein Freund.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 45, zad 22a,b. 

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

25.01.2021r.

Temat: Poprawa i omówienie sprawdzianu.

26.01.2021r.

Temat: Proste, półproste, odcinki- ćwiczenia.

28.01.2021r.

Temat: Wzajemne położenie prostych.

29.01.2021r.

Temat: Odcinki prostopadłe i odcinki równoległe.

 

Historia

26. 01. 2021 r.

Temat:  W średniowiecznym klasztorze.( podręcznik 48-51)

Lekcja na Microsoft Teams.

27. 01. 2021 r.

Temat:  Polska Kazimierza Wielkiego.( podręcznik 52-54)

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Przyroda

27.01.2021

Temat:  Odkrywamy tajemnice ciała człowieka – podsumowanie rozdziału 4

Podręcznik str. 95-96

Zadania do wykonania na lekcji: zeszyt ćwiczeń: ćw.1/59 , ćw.2/59,   ćw.3/60,   ćw.4/60,  ćw.5/61.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

29.01.2021

Temat: Odkrywamy tajemnice ciała człowieka - sprawdzian

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Technika

28.01.2021

Temat: Znaki poziome.

Lekcja na Teams

 

Informatyka       

25.01.2021r.

Temat: Programujemy z Baltiem.

 Lekcja na Teams.

Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 58- 61 (temat 5- punkty 4 i 5). Wykonaj ćw. 7

str. 59, ćw. 8 str.60, ćw. 10 str. 61.

 

Muzyka

28.01.2021.

Temat:  Barwa dźwięku – podział głosów wokalnych.

Podr. str. 65 – 66.

(notatka w zeszycie)

  1. Barwa dźwięku – niepowtarzalne  brzmienie  głosu  ludzkiego   lub  instrumentu.

Dzięki   barwie  możemy  odróżnić od siebie  poszczególne głosy  wokalne  i   instrumenty.

Zadanie:

Zapisz w zeszycie  podział głosów wokalnych.  (podr. str.66  - słowniczek  muzyczny)

Termin:  09.02.2021.