Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

25-29.01

Zdalne nauczanie -  25.01 – 29.01

KLASA 5a

Język polski

25.01.2021r.

Temat:  Mitologia do działania skłania.

Korzystamy z podręcznika do literatury str. 182-183.

26.01.2021r.

Temat:  Spacerkiem przez wieki, czyli z wizytą u Piasta.

Korzystamy z podręcznika do literatury str. 184-189.

27.01.2021r.

Temat:  Powtórzenie pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u, ch, h, nie oraz wielką i małą literą.

Korzystamy z podręcznika do nauki o języku str. 210-216 oraz zeszytu ćwiczeń str. 93-98.

28.01.2021r.

Temat:  Zdanie pojedyncze i złożone.

Korzystamy z podręcznika do nauki o języku str. 129-132 oraz zeszytu ćwiczeń str. 37-38.

29.01.2021r.

Temat:  Gołębie wszystkich placów, wzywam was.

Korzystamy z podręcznika do literatury str. 190-193.

 

Język angielski

25.01.2021

Temat: Ćwiczenia utrwalające poznany materiał leksykalny.

26.01.2021

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności z rozdziału 8.

29.01.2021

Temat: Omówienie sprawdzianu.

 

Język niemiecki

27.01.2021.

Temat: Ein ganz normaler Tag.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 18-19., zad. 22 str.13

28.01.2021

Temat: Was macht Rene am Tag?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 20 Grammatik, zeszyt ćwiczeń zad 24,25 str. 13,14

 

Historia

27.01.2021 r.

Temat: Konflikt papiestwa z cesarstwem. ( podręcznik 119-121)

Lekcja na Microsoft Teams.

28.01. 2021 r.

Temat: Wyprawy  krzyżowe.(podręcznik str.122-126).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

25.01.2021

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych o takich samych  mianownikach.

Lekcja na Microsoft Teams.

26.01.2021

Temat:  Odejmowanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach.

Lekcja na Microsoft Teams.

27.01.2021

Temat:  Odejmowanie liczb mieszanych.

Lekcja na Microsoft Teams.

28.01.2021

Temat:  Odejmowanie ułamków zwykłych – rozwiązywanie zadań.

Lekcja na Microsoft Teams.

29.01.2021 

Temat: Zastosowanie odejmowania ułamków zwykłych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

26.01.2021

Temat: Krajobraz sawanny

Podręcznik str.120-123

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Sawanny na Ziemi

2. Klimat regionu sawann.

3. Fauna i flora na sawannach

4. Życie mieszkańców strefy sawann

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

25.01.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości – „Budowa i czynności życiowe organizmów”.

Test on-line.

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Technika

29.01.2021

Temat: Zastosowanie metali.

Lekcja na Teams

 

Informatyka       

27.01.2021r.

Temat: Tworzymy proste animacje i zmieniamy pozycję Baltiego.

Lekcja na Teams.

Zapoznaj się z  tematem z podręcznika str. 68- 70 ( temat 6- punkty 3 i 4).

Wykonaj ćw. 3, 5 str. 69, ćw. 7 str. 70,ćw. 8 str. 71.

 

Muzyka

27.01.2021.

Temat: Ilustracja plastyczna do utworu – „Cztery pory roku – Zima”.

Kontynuacja tematu i zadania z lekcji poprzedniej.

Zadanie;

Posłuchaj kilkakrotnie utworu Antonio Vivaldiego z cyklu „Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Wyobraź sobie obrazy i wydarzenia, które mogłaby ilustrować muzyka w utworze „Zima” – A. Vivaldiego.

Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu A Vivaldiego – „Zima”.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż itp.

Termin wykonania: 28.01.2021.

 

Plastyka

27.01.2021.

Temat: Upominek na Walentynki.

Zadanie:

Wykonaj Walentynkowy upominek dla osoby ,którą darzysz sympatią, lub z którą się przyjaźnisz. Może to być forma przestrzenna  ( np. rzeźba przypominająca  serce, kwiat, lub inna dowolna kompozycja ), kartka walentynkowa, obraz, itp.

Zastosuj w pracy różnorodne materiały plastyczne według własnego pomysłu.

Termin wykonania: 10.02.2021.