Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

25-29.01

Zdalne nauczanie -  25.01 – 29.01

KLASA 6b

język polski

25 I Temat:  Rodzaje podmiotów.

26 I Temat:  Ostatnia bitwa generała – J. Słowacki – „Sowiński w okopach Woli”.

27 I Temat:  Tęsknota za światem utraconym – Anna Kamieńska „Prośba”.

28 I Temat:  Z dłonią w dłoni, z sercem przy sercu – Tadeusz Różewicz „Przepaść”.

29 I Temat:  Podmiot i orzeczenie – ćwiczenia utrwalające.

 

język angielski

26.01.21r.

Temat: Czas Past Simple – zdania twierdzące.

28.01.21r.

Temat: Czas Past Simple – zdania przeczące.

29.01.21r.

Temat:  Czas Past Simple – zdania pytające.

 

język niemiecki

25.01.2021

Temat: Meine Hauspflichten.

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 28,29, zad. 30, 32 , zeszyt ćwiczeń zad. 35,36 str. 17

29.01.2021.

Temat: Teste dich selbst.

Lekcja na Teams.

Podr. Str.31-33.

 

Historia

25.01.2021 r.

Temat: W obronie granic Rzeczypospolitej - powtórzenie.

Lekcja na Microsoft Teams.

27.01.2021 r.

Temat: W obronie granic Rzeczypospolitej – test.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

25.01.2021

Temat: Co to jest pole figury? Jednostki pola.

Lekcja na Microsoft Teams.

26.01.2021

Temat: Zamiana jednostek pola.

Lekcja na Microsoft Teams.

27.01.2021

Temat: Pole trójkąta.

Lekcja na Microsoft Teams.

28.01.2021 

Temat:  Pole kwadratu, prostokąta.

Lekcja na Microsoft Teams.

29.01.2021 

Temat: Pole rombu, równoległoboku, trapezu.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

27.01.2021

Temat: : Podział polityczny Europy

Podręcznik str. 68 - 72

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według poniższych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Państwa na mapie Europy

2. Klasyfikacje krajów Europy

3. Zmiany na mapie politycznej kontynentu pod koniec XX wieku

4. Unia Europejska i jej rola na kontynencie

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl.

 

Biologia

28.01.2021r.

Temat: Stawonogi i mięczaki – podsumowanie wiadomości.

Temat lekcji w podręczniku str. 77 – 78.

W zeszycie przedmiotowym wykonaj zadania z podręcznika str. 79- 80.

W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5 do tego tematu lekcji str. 65-68

Przygotowujemy się do sprawdzianu wiadomości  z tego działu – „Stawonogi i mięczaki”, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szczegółowe informacje na grupie przedmiotowej Messenger oraz Microsoft Teams.

 

Technika

28.01.2021

Temat: Budowa urządzeń technicznych.

Lekcja na Teams

 

Plastyka

27.01.2021.

Temat:  Upominek na Walentynki.

Zadanie:

Wykonaj Walentynkowy upominek dla osoby, którą darzysz sympatią, lub z którą się przyjaźnisz. Może to być forma przestrzenna  ( np. rzeźba przypominająca  serce, kwiat, lub inna dowolna kompozycja ), kartka walentynkowa, obraz, itp.

Zastosuj w pracy różnorodne materiały plastyczne według własnego pomysłu.

Termin wykonania: 10.02.2021.

 

Muzyka

26.01.2021.

Temat: „Cztery pory roku – Zima” – Antonio Vivaldi. Ilustracja plastyczna.

Kontynuacja  tematu i zadań z lekcji poprzedniej.

Zadania:

  1. Na podstawie tekstu z podręcznika ( Str. 118 – 119) zapisz w zeszycie notatkę o Antonio Vivaldim.
  2. Posłuchaj kilkakrotnie utworu A. Vivaldiego z cyklu:  „Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Wyobraź sobie obrazy i wydarzenia , które mogłaby ilustrować muzyka.

  1. Wykonaj ilustrację plastyczną do utworu Antonio Vivaldiego -”Cztery Pory Roku” – „Zima”.

Zastosuj dowolną technikę plastyczną: rysunek, malarstwo, kolaż itp.

Termin wykonania: 02.02.2021.

 

Informatyka

29.01.2021

Temat: Stosujemy powtarzanie poleceń w środowisku Scratch

Podręcznik str. 61 - 63

Proszę zapoznać się z tematem. Na zajęciach wykonamy ćwiczenia nr 1-5. Opracujemy program, który pozwoli narysować piramidę o dowolnej liczbie stopni./

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl