Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

25-29.01

Zdalne nauczanie -  25.01 – 29.01

KLASA 7a

 

Język polski

25.01. Poniedziałek

Temat: Konfrontacja dwóch światów .

27.01. Środa

Temat: Aby życie nabrało sensu i blasku. O miłości i przyjaźni według Małego Księcia.

28.01. Czwartek

Temat: W tej książce wszystko jest znakiem. O symbolach w “ Małym Księciu”.

29.01. Piątek

Temat: Wypowiedzieć się na forum. Podsumowanie pracy z lekturą.

 

Język angielski

25.01.21r.

Temat:  Zaimki nieokreślone typu someone, anything czy everywhere.

28.01.21r.

Temat:  Określniki ilości – sprawdzian wiadomości.

29.01.21r.

Temat:  Pytanie o drogę i podawanie drogi.

 

Język niemiecki

26.01.2021

Temat: Hast du ein Haustier?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 40,41

28.01.2021

Temat: Mein Haustier.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 44,45

 

Historia

25.01.2021 r.

Temat:  Germanizacja i kulturkampf. (podręcznik str. 108-112).

Lekcja na Microsoft Teams.

28.01.2021 r.

Temat: Zmiany społeczno – gospodarcze na ziemiach polskich. (podręcznik str. 112-117).

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

25.01.2021

Temat: Praca klasowa - figury geometryczne.

Lekcje na Microsoft Teams.

26,27.01.2021

Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

Podręcznik strona 154. Lekcje na Microsoft Teams.

28.01.2021

Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik strona 159. Lekcje na Microsoft Teams.

29.01.2021

Temat: Poprawa i omówienia pracy klasowej.

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Fizyka

27.01.2021

Temat: Prawo Pascala.

Lekcja na Microsoft Teams.

29.01.2021

Temat: Prawo Archimedesa.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

26.01.2021

Temat: Miasta w Polsce (druga godzina lekcyjna)

Podręcznik str. 121 – 125

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Miasto jako jednostka osadnicza

2. Rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce

3. Największe polskie miasta

4. Problemy mieszkańców dużych miast

5. Miasta województwa świętokrzyskiego

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

27.01.2021

Temat: Rozwój miast i zmiany w strefach podmiejskich

Podręcznik str. 127 – 129

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Przyczyny zmian w strefach podmiejskich

2. Zmiany w strefach podmiejskich

- w zaludnieniu,

- w struktura demograficznej,

- w użytkowaniu, zagospodarowaniu terenu,

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

26.01.2021r.

Temat: Mechanizm oddychania - cd.

Temat lekcji w podręczniku str. 122-126

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 64-66.

Lekcje na Microsoft Teams.

27.01.2021r.

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 127-131

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 131

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 67-68.

Przygotowujemy się do sprawdzianu wiadomości  z tego działu – „Układ oddechowy”, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Chemia 

25.01.2021r.

Temat: Wiązanie kowalencyjne.

Temat w podręczniku str. 110

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 62 – 63.

Pomocniczy link do tematu.           

Wiązania chemiczne – kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane (epodreczniki.pl)

Lekcje na Microsoft Teams.

26.01.2021r.

Temat: Atom i cząsteczki – sprawdzian wiadomości.

Test on-line.

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Informatyka

26.01.2021

Temat: Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu.

Podręcznik strona 90, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

25.01.2021.

Temat:  Scenografia i kostiumy do filmu .

Podręcznik str. 31 – 34.

Zadanie do wykonania:

 

Zaprojektuj  scenografię  i  kostiumy  do  wybranego  filmu  na  podstawie  książki  albo  gry 

komputerowej.  Zastanów się nad wyborem postaci  charakterystycznych  dla  utworu.

Prace uzupełnij komentarzami i  opisami.

Prace  mogą  być  wykonane w formie przestrzennej , lub jako  prace  plastyczne: rysunek , malarstwo, kolaż   itp.

Zastosuj dowolną technikę  plastyczną.

Termin  wykonania: 10.02.2021.

 

Muzyka

28.01.2021.

Temat:  Zespoły  instrumentalne -  orkiestra  symfoniczna.

Podr.str.71 – 73.

(notatka w zeszycie)

  1. Orkiestra  symfoniczna – zespół instrumentalny  przeznaczony  do  wykonania  wielkich  dzieł

muzycznych:  symfonii, koncertów, oper i baletów. W jej skład wchodzą  instrumenty  ze  wszystkich  grup: strunowe, dęte i perkusyjne.

Zadanie:

Na podstawie  tekstu  i  ilustracji  w podręczniku,( lub korzystając  z innych   źródeł), zapisz  w zeszycie (lub w pliku tekstowym) skład orkiestry symfonicznej: grupy oraz  poszczególne  instrumenty  wchodzące  w  skład  danej  grupy.

Termin: 09.02.2021.