Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

25-29.01

Zdalne nauczanie -  25.01 – 29.01

KLASA 7c

Język polski

25 I Temat:  Na początku było słowo, a na końcu frazes…. Perswazja i manipulacja językowa.

26 I Temat:  Świat „Zemsty” Aleksandra Fredry.

26 I Temat:  Z fredrowskiego na nasze – zrozumieć język komedii.

28 – 29 I Temat:  „Tych dwóch ludzi – ogień, woda” – porównanie głównych bohaterów „Zemsty”.

 

Język angielski

26.01.21r.

Temat: Określniki ilości – sprawdzian wiadomości.

27.01.21r.

Temat:  Zaimki nieokreślone typu someone, anything czy everywhere.

29.01.21r.

Temat:  Pytanie o drogę i podawanie drogi.

 

Język niemiecki

28.01.2021

Temat: Hast du ein Haustier?

Lekcja na Teams.

Podr. Str. 40,41

29.01.2021

Temat: Mein Haustier.

Lekcja na Teams.

Zeszyt ćwiczeń str. 44,45

 

Historia

25.01.2021

Temat: Na frontach I wojny światowej – wojna na wschodzie Europy i zakończenie I wojny światowej.

Podręcznik strony: 143-147

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji. Zapisać temat oraz punkty, które zostaną podane na grupie klasy w programie E-Teams.  Przygotować się na rozmowę nauczającą w E-Teams na podstawie przeczytanego tekstu lekcji.

 1. Walki na froncie wschodnim, wojna manewrowa, częste przemieszczanie się wojsk.
 2. Zmiany w wyposażeniu walczących armii podczas 4 lat wojny.
 3. Czołgi, samoloty oraz gazy bojowe na polach bitew.
 4. Walki na południu Europy.
 5. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny w kwietniu 1917 roku.
 6. Traktat brzeski 3 marca 1918 roku. Ustępstwa Rosji na rzecz państw centralnych.
 7. Trudna sytuacja gospodarcza państw centralnych.
 8. Wyparcie Niemców z Francji
 9. Kapitulacja Austro-Węgier i abdykacja cesarza Wilhelma II w Niemczech.
 10. Podpisanie rozejmu na froncie zachodnim 11 listopada 1918 roku w Compiegne pod Paryżem – koniec I wojny światowej.

26.01.2021

Temat: Powtórzenie wiadomości z dwu lekcji dotyczących I wojny światowej.

Uwagi nauczyciela: Na podstawie wiadomości z dwu lekcji dotyczących I wojny światowej nauczyciel przeprowadzi sprawdzenie wiedzy uczniów w formie kartkówki. Szczegóły zostaną podane na grupie historia dla klasy VII C w programie E-Teams.

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

25.01.2021

Temat: Praca klasowa - figury geometryczne.

Lekcje na Microsoft Teams.

26,27.01.2021

Temat: Do czego służą wyrażenia algebraiczne?

Podręcznik strona 154. Lekcje na Microsoft Teams.

28.01.2021

Temat: Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Podręcznik strona 159. Lekcje na Microsoft Teams.

29.01.2021

Temat: Poprawa i omówienia pracy klasowej.

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Fizyka

26.01.2021

Temat: Prawo Archimedesa a pływanie ciał.

Lekcja na Microsoft Teams.

28.01.2021

Temat: Podsumowanie wiadomości o hydrostatyce i aerostatyce.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

25.01.2021

Temat: Struktura zatrudnienia i bezrobocie

Podręcznik str. 116 – 120

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Terminy: struktura zatrudnienia, bezrobocie, stopa bezrobocia, ludność aktywna zawodowo.

2. Podział gospodarki narodowej na sektory

3. Zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce

4. Poziom bezrobocia w kraju

5. Przyczyny i skutki bezrobocia

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

27.01.2021

Temat: Miasta w Polsce

Podręcznik str. 121 – 125

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Miasto jako jednostka osadnicza

2. Rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce

3. Największe polskie miasta

4. Problemy mieszkańców dużych miast

5. Miasta województwa świętokrzyskiego

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

                                                    

Biologia

27.01.2021r.

Temat: Mechanizm oddychania - cd.

Temat lekcji w podręczniku str. 122-126

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 64-66.

Lekcje na Microsoft Teams.

29.01.2021r.

Temat: Higiena i choroby układu oddechowego.

Temat lekcji w podręczniku str. 127-131

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 131

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia  do tego tematu lekcji str. 67-68.

Przygotowujemy się do sprawdzianu wiadomości  z tego działu – „Układ oddechowy”, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Chemia 

28.01.2021r.

Temat: Atom i cząsteczki – sprawdzian wiadomości.

Test on-line.

Lekcje na Microsoft Teams.

29.01.2021r.

Temat: Wiązanie kowalencyjne.

Temat w podręczniku str. 110

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy  ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 62 – 63.

Pomocniczy link do tematu.           

Wiązania chemiczne – kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane (epodreczniki.pl)

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Informatyka

27.01.2021

Temat: Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu.

Podręcznik strona 90, edytor tekstu.  Lekcja na Microsoft Teams.

 

Plastyka

25.01.2021.

Temat:  Scenografia i kostiumy do filmu .

Podręcznik str. 31 – 34.

Zadanie do wykonania:

Zaprojektuj  scenografię  i  kostiumy  do  wybranego  filmu  na  podstawie  książki  albo  gry  komputerowej.  Zastanów się nad wyborem postaci  charakterystycznych  dla  utworu.

Prace uzupełnij komentarzami i  opisami.

Prace  mogą  być  wykonane w formie przestrzennej , lub jako  prace  plastyczne: rysunek , malarstwo, kolaż   itp.

Zastosuj dowolną technikę  plastyczną.

Termin  wykonania: 10.02.2021.

 

Muzyka

26.01.2021.

Temat:  Zespoły  instrumentalne -  orkiestra  symfoniczna.

Podr.str.71 – 73.

(notatka w zeszycie)

 1. Orkiestra  symfoniczna – zespół instrumentalny  przeznaczony  do  wykonania  wielkich  dziełmuzycznych:  symfonii, koncertów, oper i baletów. W jej skład wchodzą  instrumenty  ze  wszystkich  grup: strunowe, dęte i perkusyjne.

Zadanie:

Na podstawie  tekstu  i  ilustracji  w podręczniku,( lub korzystając  z innych   źródeł), zapisz  w zeszycie (lub w pliku tekstowym) skład orkiestry symfonicznej: grupy oraz  poszczególne  instrumenty  wchodzące  w  skład  danej  grupy.

Termin: 09.02.2021.

 

Wdż  

27.01.2021r.

Temat: Organizacja pracy na lekcjach wdż w klasie 7. Rozwój człowieka.

Lekcje na Microsoft Teams.

Biologia Rozwój człowieka Wiedza - YouTube

Życzę miłego oglądania.