Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Sadowiu

25-29.01

Zdalne nauczanie -  25.01 – 29.01

KLASA 8b

Język polski

25-26.01.2021r.

Temat:Jak przemawiać?

Korzystamy  z podręcznika str. 161-165.

27.01.2021r.

Temat: W komiksowym świecie.

Korzystamy  z podręcznika str. 166-169.

28-29.01.2021r.

Temat: Odmienne części mowy – powtórzenie wiadomości.

Korzystamy  z podręcznika str. 170-174.

 

Język angielski

25.01.21r.

Temat: Czas przyszły prosty  Future Simple.

26.01.21r.

Temat: Wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Future Simple, be going to i Present Continuous.

27.01.21r.

Temat: Wyrażanie przyszłości za pomocą czasu Future Simple, be going to i Present Continuous – ćwiczenia.

 

Język niemiecki

28.01.2021

Temat: Was hast du gesagt?

Podr. Str.37, zad. 4 Zeszyt ćwiczeń zad. 6  str. 37, zad. 4/44, zad. 3/45.

29.01.2021

Temat: Immer gesund und fit.

Lekcja na Teams.

Podr. Str.90,91, zad. 2,3

 

Historia

27.01.2021

Temat: Rozpad systemu kolonialnego

Podręcznik strony: 126-131

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji.  Przygotować się na lekcję w systemie E-teams.

Zapis punktów w zeszycie i zagadnień do omówienia:

 1. Rozpad systemu kolonialnego – dekolonizacja, czyli wyzwolenie się z zależności kolonialnej ludów Afryki i Azji oraz tworzenie przez nie niepodległych państw.
 2. Powstanie niepodległych Indii i Pakistanu
 3. Mahatma Gandhi i jego idea biernego oporu
 4. Upadek kolonializmu w Afryce
 5. Brutalna wojna w Algierii
 6. Kraje Trzeciego Świata – wyjaśnienie nazwy

29.01.2021

Temat: Konflikt na Bliskim Wschodzie

Podręcznik strony: 132-136

Uwagi nauczyciela: Proszę przeczytać tekst lekcji.  Przygotować się na lekcję w systemie E-teams.

Zapis punktów w zeszycie i zagadnień do omówienia:

 1. Proklamowanie państwa Izrael maj 1948
 2. Kryzys sueski w 1956 roku. Interwencja Wielkiej Brytanii, Francji i Izraela
 3. Wycofanie się agresorów pod wpływem USA, ZSRR i ONZ.
 4. Wojna sześciodniowa i wojna Jom Kippur
 5. Konflikt palestyński pod koniec XX wieku
 6. Kryzys paliwowy na świecie
 7. Rewolucja islamska w Iranie
 8. I wojna w Zatoce Perskiej

 

Matematyka

Lekcje na Microsoft Teams.

25.01.2021r.

Temat: Sprawdzian wiadomości- „Figury geometryczne na płaszczyźnie”.

26.01.2021r.

Temat: Przypomnienie wiadomości o procentach.

27.01.2021r.

Temat: Obliczenia procentowe.

28.01.2021r.

Temat: Obliczenia procentowe- rozwiązywanie zadań.

29.01.2021r.

Temat: Zmiana o dany procent.

 

Fizyka

Data 28.01.2021

Temat:  Elektromagnes – budowa, działanie, zastosowanie.

Lekcja na Microsoft Teams.

Data 29.01.2021

Temat:  Oddziaływania magnetyczne a silnik elektryczny.

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Geografia

27.01.2021

Temat: Kenia – turystyczny potencjał    

Podręcznik str. 90 – 95

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Położenie geograficzne kraju

2. Walory przyrodnicze Kenii

3. Turystyka i jej rozwój w regionach Afryki

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl

 

Biologia

Dział III - Ekologia

29.01.2021r.

Temat: Organizm a środowisko.

Temat z podręcznika str.79 – 86.

W zeszycie napisz notatkę z podręcznika „To najważniejsze„ str. 86 oraz z ćwiczeniówki z „Zapamiętaj” str. 49 czwartą kropkę „●”  jako  ostatni czyli 8 punkt do notatki.

W zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenia do tego tematu lekcji str. 46-49.

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Chemia

25.01.2021r.

Dział: Związki węgla z wodorem,

Temat: Naturalne źródła węglowodorów.

Temat w podręczniku str. 98-102

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zadania z podręcznika do tego tematu lekcji str. 102.

Pomocniczy link do tematu.           

Naturalne źródła węglowodorów (epodreczniki.pl)

Lekcje na Microsoft Teams.

28.01.2021r.

Temat: Szereg homologiczny alkanów.

Temat w podręczniku str. 103-107

Notatkę do tematu podam na lekcji.

W zeszycie przedmiotowym wykonujemy zadania z podręcznika do tego tematu lekcji str. 107.

Pomocniczy link do tematu.           

Węglowodory nasycone – alkany (epodreczniki.pl)

Lekcje na Microsoft Teams.

 

Informatyka

29.01.2021

Temat: Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie względne.

Podręcznik str. 110 – 115

Proszę zapoznać się z tematem. Notatkę według podanych punktów zapiszemy na lekcji on-line lub zostanie przesłana na adres e-mail ucznia.

1. Zasady tworzenia formuł obliczeniowych

2. Przykłady formuł obliczeniowych z zastosowaniem podstawowych działań.

Adres e-mail nauczyciela: infosad@onet.pl    

 

Wiedza o społeczeństwie

25.01.2021 r.

Temat: Wspólnota narodowa - powtórzenie.

Lekcja na Microsoft Teams.

26.01.2021 r.

Temat: Wspólnota narodowa -test. 

Lekcja na Microsoft Teams.

 

Edb

Data : 27.01.2021

Temat: Wpływ wysokiej temperatury na organizm człowieka.Prezentacje.